23. april 2024

Installationstestare Metrel MI3152 Eurotest XC/XDe

På denna kurs under ca 2 h så går vi igenom instrumentet Metrel MI3152 Eurotest XC både invändigt, utvändigt och ser på dess funktioner.


25. april 2024

Kontroll före idrifttagning av solceller

Kurs på krav enligt SEK, SS-EN 62446, Kontroll före idrifttagning av Solcellsanläggningar


30. april 2024

Grundkurs Termografi

Syftet med kursen är att få en överblick i termografering, samt i vilka applikationer den kan användas,


07. maj 2024

Installationstestare Metrel MI3152 Eurotest XC/XDe

På denna kurs under ca 2 h så går vi igenom instrumentet Metrel MI3152 Eurotest XC både invändigt, utvändigt och ser på dess funktioner.


08. maj 2024

Kontroll före idrifttagning av solceller

Kurs på krav enligt SEK, SS-EN 62446, Kontroll före idrifttagning av Solcellsanläggningar


09. maj 2024

Kontroll före idrifttagning av solceller

Kurs på krav enligt SEK, SS-EN 62446, Kontroll före idrifttagning av Solcellsanläggningar