Handelsvillkor vid köp på www.elma-instruments.se

Beställning

www.elma.se kan du beställa ett stort urval av våra test- och mätutrustningar. Om du har frågor angående varor som inte finns på sidan, kan du alltid kontakta oss på telefon eller mail.

Alla priser på elma-instruments.se är i svenska kr. och visas både med och utan moms.  Priserna är dagspriser, och gäller endast inom Sveriges gränser. Vi reserverar oss för: Valutaändringar, force majeure, leveransproblem, avgiftsändringar, slutsålda varor och tryckfel. På alla ordrar tillkommer en fraktavgift.

Man har inte ingått ett bindande köpavtal med Elma Instruments AB, innan man har mottagit en orderbekräftelse från Elma Instruments AB.

Upplysningar om tekniska data, specifikationer och bilder på hemsidan är bara vägledande.

Elma Instruments AB strävar efter att leverera svenska manualer. Men om det inte står svensk manual under produkten kommer manualen vara på engelska. Tillgängliga manualer kan ses och laddas ner under de specifika produkterna. Önskar du hjälp, står vi naturligtvis till din disposition.

 

Leveranstid

De flesta produkterna på hemsidan finns normalt på vårt lager. Produkter markerade med grönt finns på lager och skickas inom 1-3 vardagar. Produkter markerade med röd är för tillfället ej på lager. Du kan normalt förvänta en leveranstid på 8-14 dagar.

 

Betalning

Elma Instruments AB mottager betalning med VISA, VISA Electron och MasterCard. Betalning dras först på ditt konto, när varan skickas.

Vid betalning med betalkort, sänds dessa upplysningar direkt krypterat till vår betalningsleverantör.

 

Reklamationsrätt

Som konsument har man 2 års reklamationsrätt, omfattande fabrikations- och materialfel, som konstateras vid varens normala användning. Det betyder, att du antingen kan få varan reparerad, utbytt, eller ett avdrag på priset, beroende på den konkreta situationen. Detta kräver självklart att reklamationen är berättigad. Vid företagsköp (B2B) är reklamationsrätten ett år.

Skada på produkten som beror på betjäningsfel, hanteringsfel, modifikationer eller missbruk från användarens sida, täcks inte av reklamationsrätten. Härtill hör också överbelastning och felaktig spänning. Batterier, säkringar, mätceller och liknande omfattas inte av reklamationsrätten.

Elma Instruments AB testar alla instrument/utrustning genom att återskapa den ursprungliga konfigurationen. Om instrumentet visar sig vara felfritt vid detta test, får man betala en felsökningsavgift.

Elma Instruments AB kan inte göras ansvarigt för försvunna data och andra indirekta följdskador, som varor sålda av Elma Instruments AB må ha skapat, med mindre än att det direkt följer av svensk lag. Vid reklamation kan varan lämnas in eller skickas till Elma Instruments AB, företrädesvis via RMA-mallen på vår hemsida, eller direkt på rma.elma-instruments.se. Varor som returneras utan att frakt är betald eller med efterkrav, tas ej emot. För att snabba på expedieringen, ber vi dig om att skicka med en fakturakopia och använda RMA-funktionen.

 

Ångerrätt

Du har vid konsumentköp 14 dagars returrätt på varorna, räknat från den dag de tagits emot. Meddelande om ånger skall skickas via mail på info@elma-instruments.se. I meddelandet skall du göra oss tydligt uppmärksam på, att du önskar att utnyttja din ångerrätt. Upplys oss vänligen också om fakturanummer.

Om du väljer att ångra ett köp, skall du senast 14 dagar från det datum när du har informerat oss om, att du vill utnyttja din ångerrätt returnera varan i samma tillstånd och mängd som du tog emot den. När varan är mottagen i retur och godkänd, återbetalas inköpsbeloppet till ditt konto inom några få dagar. Kostnader för returen får du själv stå för.

För att ta emot hela inköpsbeloppet i retur, får du göra detsamma som man kan i en fysisk butik. Du får besiktiga och utföra en enkel avprovning av varan, men inte ta den i egentligt bruk. Varan samt ev. tillbehör skall vara utan skador, utan tecken på slitage, utan märken samt i rengjort och fint tillstånd. Var därför noggrann när du packar in varan, undvik att ta bort skyddande folie/plast mm och var försiktig så du inte får orsakar märken eller dyl. Produkten skall se ut som du själv förväntar dig att en fabriksny vara ser ut – Kort sagt som då du mottog det.

Emballaget utgör en viktig del av produkten. Därför är det intakta originalemballaget en väsentlig del av varans värde. Emballaget skall därför alltid skickas med i retur, för att betingelserna för ångerrätten skall uppfyllas.

I fall av värdeminskning dras detta från beloppet som betalas tillbaka

OBS! - ångerrätt gäller inte vid företagsköp (B2B).

 

Persondataupplysningar

När du handlar på elma-instruments.se skall du lämna upplysningar såsom namn, adress, e-mailadress och telefonnummer.

Dessa upplysningar lämnas inte vidare till tredje part. Självklart gäller PUL.

I anslutning till leverans av varar kan det vara nödvändigt att ge vidare upplysningar till tredje part, exempelvis Postnord eller annat fraktföretag, och du kommer därför vid beställning av varor på elma-instruments.se samtycka i att vi kan ge vidare upplysningar, som är nödvändiga för orderns genomförande och leverans.

Vid betalning med betalkort, skickas dessa upplysningar direkt krypterat till vår betalningsleverantör.

Elma Instruments AB har INTE tillgång till dina kortupplysningar. Vi ger endast vidare personliga upplysningar, om det krävs av lagstiftning eller om det föreligger en rättssak.

 

Särskilda bestämmelser för företag.

Vid köp på www.elma-instruments.se gäller särskilda bestämmelser för företag. Observera bl.a.:

Det finns ingen ångerrätt för företag.

Det som gäller är 1 års reklamationsrätt från första fakturadatum. Byte eller reparation betyder inte, att det börjar en ny 1 års reklamationsperiod.

Elma Instruments AB förbehåller sig äganderätten till varor köpta på kredit, tills den fulla köpesumman är erlagd.

Se i övrigt våra sälj- och leveransbestämmelser för företag.

Alla priser på elma-instruments.se är exkl. fraktkostnader.

 

1. Generellt

Nedanstående sälj- och leveransbestämmelser gäller för alla ordrar och leveranser, med mindre att det föreligger ett annat skriftligt avtal.

 

2. Priser

Alla de i prisupplysningar och prislistor angivna priserna är i svenska kronor och att förstå netto exkl. skatter och avgifter, från Elma Instruments lager och exkl. emballage och leveranskostnader. Elma Instruments AB förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de upplysta priserna och prislistor.

 

3. Offerter och orderbekräftelser

Alla offerter är gällande i 14 dagar från offertdatum, om inte annat överenskommits. Köparens beställningar/ordrar är bindande för Elma Instruments AB, när varan är skickad eller man har en orderbekräftelse.

 

4. Betalningsbestämmelser

Betalningsbestämmelserna är 14 dagar netto. Vid senare betalning debiteras för tillfället 1,2% ränta per påbörjad månad. Köparen är inte berättigad till att helt eller delvis hålla inne betalning på grund av eventuella motkrav.

 

5. Expeditionsavgift

Vid ordrar under SEK 500,- netto kan det tillkomma en expeditionsavgift på SEK 50,-.

 

6. Leverans

Försändelse sker för köparens räkning och på köparens risk, med mindre att annat avtalats skriftligt. Upplysta leveranstider t.ex. i en offert är beräknade och att räkna från mottagning av order. Elma Instruments AB tar förbehåll för leveranssvårigheter från våra leverantörer samt strejk, lock-out och andra oförutsägbara förhållanden, som kan försena en leverans. Vi fakturerar en fraktkostnad på kr. 175,-. Ersättningskrav, som följd av försenad eller saknad leverans, erkänns inte.

 

7. Förbehåll/ändringar

Elma Instruments AB tar förbehåll för fel och sådant som saknas i tryckta data, beskrivningar, offerter m.m. Specifikationer kan ändras utan varsel.

 

8. Returvaror

Varor tas endast i retur efter föregående avtal och endast de är oskadade och i originalemballage. Eventuell retur skall ske fraktfritt till Elma Instruments AB’s adress. Orsak till returen skall anges och följesedel eller fakturanummer skall bifogas varan. Vid kreditering dras ett belopp på 20% av varans värde från, dock min SEK 75,- samt en test- och klargöringsavgift. Beställningsvaror kan inte returneras.

 

9. Reklamationer/ansvar för saknade delar

Köparen skall omgående och senast 8 dagar efter varans mottagande anmäla eventuella fel eller saknade delar. Elma Instruments ansvar för fabrikationsfel gäller i 1 år från fakturadatum. Inom denna period avhjälps eventuella fel genom reparation eller byte till ett motsvarande instrument efter Elma Instruments val. Utöver detta tar inte Elma Instruments AB på sig ytterligare ansvar för saknade delar etc., varför köparen inte kan häva köpet eller kräva ekonomiskt avdrag eller ersättning. Eventuell retur skall ske fraktfritt Elma Instruments AB adress.

 

10. Produktansvar

Elma Instruments AB ärendast ansvarig för skada, som vållats av det levererade, om det kan bevisas, att skadan beror på fel eller försummelse begånget av Elma Instruments AB. Produktansvaret gäller i ett år från fakturadatum och kan vid rättegång ej överstiga kr. 150.000.

 

11. Ansvarsbegränsning

Oavsett vad som tidigare anförts, och oavsett eventuell påvisad oaktsamhet är Elma Instruments AB aldrig ansvarig för driftsförluster, ekonomiska förluster, andra indirekta förluster eller följskador av någon art, huruvida ansvaret måste stöttas på allmänna ersättningsregler eller på andra grunder.

 

12. Äganderätt

Äganderätten till produkten förblir hos Elma Instruments AB, tills köpesumman och ev. annat utestående är betalt till oss. Offerter, manualer, diagram och annat material får inte utan vår skriftliga accept ges vidare till tredje person.