Elma Instruments AB

Hållbarhetsarbete

För oss på Elma Instruments är miljö och säkerhet av största vikt. Vi är medvetna om vårt ansvar att bidra till en hållbar utveckling och arbetar därför aktivt med både interna och externa målsättningar. Med hjälp av våra mätinstrument och tekniska support tror vi att vi kan göra en verklig skillnad för miljön, även utanför vår egen verksamhet. 

Vi hjälper våra kunder att effektivisera resursförbrukningen för byggnader och system, vilket leder till minskade utsläpp och en mer hållbar användning av resurser. Exempel på åtgärder som kan göra stor nytta för klimatet inkluderar att optimera solceller för att producera el till full potential, att identifiera värmeläckage i isolering och att upptäcka miljöfarliga utsläpp. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur vi arbetar för en hållbar miljö.

Energioptimering

Förbättra energieffektiviteten genom att optimera användningen och minska förbrukningen. Upptäck energiförluster och ineffektivitet med hjälp av energianalys och termografi.

Läs mer om energioptimering

Solceller

Efter installation av solceller är underhåll och effektoptimering avgörande för att säkerställa hög prestanda och maximal elproduktion. Genom att använda felsökningsinstrument kan problem enkelt identifieras och åtgärdas. 

Läs mer om solceller

Laddinfrastruktur

Skräddarsydda mätinstrument garanterar en enklare process för installation och dokumentation inför driftsättning. Detta kan öka antalet installerade laddstolpar och stödja användningen av elbilar samt bidra till miljömålen.

Läs mer om laddinfrastruktur

Uppföljning & rapportering

Med våra mätinstrument blir datalogging och sparande av data som energiförbrukning och systemprestanda enkelt. Tillgänglig och begriplig data underlättar utvärdering av tidigare åtgärder samt helhetsmässig hållbarhetsuppföljning.

Läs mer om uppföljning & rapportering

Arbetsmiljö och säkerhet

Våra produkter är designade för att på ett enkelt och riskfritt sätt identifiera potentiella faror, se över miljöförhållanden och för att granska prestandan av diverse säkerhetssystem och utrustning varpå hälsofaror kan upptäckas och förhindras.

Läs mer om arbetsmiljö och säkerhet

Indutrades miljöarbete

Elma Instruments ingår tillsammans med över 200 andra bolag i Indutrades koncern. Indutrade har höga standarder för miljölagar och policies och Elma Instrument följer Indutrades strategiska ramverk för hållbar utveckling.

Läs mer om Indutrades miljöarbete

Vår påverkan på miljön

Vi är medvetna om att tillverkning och transport av våra produkter har viss påverkan på miljön. Därför arbetar vi internt genom att optimera förpackningslösningar, använda miljövänliga transportalternativ och minska vårt avfall.

Läs mer om vår påverkan på miljön

Certifieringar

Vi står stolta som innehavare av flera certifieringar som stärker vårt åtagande. Vårt medlemskap i FTI-registret och anslutning till El-kretsen markerar vårt producentansvar för förpackningar och konsumentelektronik.

Läs mer om certifieringar

Öppenhetslagen

På Elma Instruments, som en del av Indutrade-koncernen, strävar vi aktivt efter att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter och främja goda arbetsförhållanden. Denna strävan genomsyrar vår egen verksamhet såväl som leverantörskedjan..

Läs mer om Öppenhetslagen