Ultraljudsdetektering

Ultraljudsdetektering

Vill du utföra förebyggande underhåll är detta utrustningen du skall använda. Ett ultraljudsprogram ger dig säkerhet, energibesparing, färre driftstopp och möjlighet att planera reparationer/utbyten.

Teknik

Kort sagt, så uppfattar det mänskliga örat frekvenser mellan 20-20.000 Hz. Ultraljud ligger mellan 20.000-100.000 Hz och kan därför inte höras utan rätt utrustning. Utrustningen konverterar frekvenser från ultraljud till vanliga hörbara frekvenser. Detta gör att man även i störande miljöer kan fånga ultraljud med rätt utrustning. Olika applikationer avger ultraljud på olika frekvenser och därför är det en fördel att skaffa sig en utrustning som har möjlighet att lyssna på ett flexibelt frekvensområde.

Exempelvis om man skall utföra läckagesökning eller lyssna på elskåp så är det på 40kHz, lager på 30kHz och ventiler på 25kHz. Mängden av ultraljud mäts i dB (decibel), det är denna mätenhet som används till att exempelvis fastslå läckagestorlek eller tillstånd på lagret. Antalet sensorer i instrumentet är identisk med hur känslig utrustningen är. De mindre och billigare varianterna har 1 sensor och de mer professionella har 3 sensorer.

Princip

Man skiljer på 2 typer av ultraljudsdetektering; Luftburet ultraljud som fångas via en mikrofon och Strukturburet ultraljud som fångas via en kontaktprob. Luftburet ultraljud används primärt till läckagesökning på tryckluftsanläggningar, där det finns mycket pengar att spara på elräkningen. Erfarenheten visar att investering i en utrustning för detta betalar sig redan det första året. Läckaget hittas med instrumentet och via ett räkneark kan man beräkna det enskilda läckagets ekonomiska konsekvens. Även på vakuumanläggningar kan man detektera otätheter.

Luftburet ultraljud används också på elcentraler för att lyssna sig fram till ev. läckströmmar eller ljusbågar. På högspänning används ultraljud för detektering av ”corona” krypströmmar, som uppstår på smutsiga isolatorer. Används ofta som komplement till termografi. Vid täthetsinspektion används en ultraljudsgivare som utsänder en ultraljudssignal.

Strukturburet ultraljud kan användas på mekaniska komponenter för att fastställa om komponenten har en defekt. Det primära användningsområdet är att lyssna på lager som skall smörjas men också på slutna lager som skall bytas. De flesta som skall smörja ett lager gör det via producentens anvisningar men ofta smörjer man antingen för tidigt eller för sent. När man smörjer - så smörjer man ofta för mycket och det går ut över lagrets livslängd. Med ultraljud kan man med stor noggrannhet fastställa när man skall smörja och med ännu större noggrannhet hur mycket man skall smörja. Andra applikationer med strukturburen användning av ultraljud är att lyssna på växellådor, ventiler, ångfällor etcetera, där man inte visuellt kan diagnostisera komponenten.