Pris

Brand

Sortering

Upprätta ny lista
Spara
Minneapolis MiniFan Uppdatering P/N 1000008
Uppdateringen till Minneapolis MiniFan är för användare som redan har ett Minneapolis Standard-system, men önskar en MiniFan till de uppdrag som inte kräver den prestanda som den stora fläkten kan leverera. Då man redan har alu-ram, programvara, tryckmätare och tillbehör, inkluderar uppdateringen en MiniFan-fläkt med hastighetskontroll och täckringar samt en ny textilduk som passar till den lilla fläkten – så är du ”igång” med ett väsentligt lättare system, men har fortfarande möjligheten att använda den stora fläkte på större uppdrag.
Läs mer

Minneapolis MiniFan Uppdatering P/N 1000008

EAN 5706445676040

E-NR 4201750

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

32 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Minneapolis MiniFan P/N 1000017 - med DG1000

Minneapolis blowerdoor system finns nu hos Elma Instruments. Elma är nu distrubitör i Danmark, Norge och Sverige av Minneapilis blowerdoor och lagerför nu dessutom produkterna, tillbehör och även reservdelar finns på lager. Så oavsett om du är ny blowerdoor användare eller om du har arbetat med systemet i flera år så är Elma din samarbetspartner när det gäller Minneapolis blowerdoor och att tryckhetstesta hus och byggnader enligt standard.

Minneapolis har i många år varit proffsens val vad det gäller blowerdoor system. Systemen är robusta och klarar daglig användning i många år framöver. Minneaplis levereras enligt standarder runt om i hela världen. Den senaste versionen 5 av softwaren TECTITE har också normen EN9972 som är standard enligt norm BR15 i Danmark.

Minneapolis Blowerdoor MiniFan består av en minifläkt som ger upp till 2300 m3/h vid 50 Pa. Ett smart system om du huvudsakligen jobbar med mindre byggnader eller lägenheter och vill ha en enklare utrustning.

Systemet levereras komplett med en (standardstorlek) alu-ram, transportväska, DG1000 tryckmätare, ringar 1-4 för fläkten, speed-control 220-240V, TECTITE Express software, slangar, kalibreringscerifikat och en väska för tillbehör.

 
 
 

Läs mer

Minneapolis MiniFan P/N 1000017 - med DG1000

EAN 5706445676064

E-NR 4202103

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

71 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Minneapolis Standard P/N 1000015 - med DG1000

Minneapolis blowerdoor-system hittar du hos Elma Instruments. Elma är lagerförande distributör i Skandinavien, och intentionen är dag till dag leverans av system, tillbehör och reservedelar från vårt stora centrallager. Oavsett om du är ny blowerdoor-användare, eller om du har arbetat med systemen i flera år, är Elma din riktiga samarbetspartner, när det rör sig om Minneapolis Blowerdoor och täthetstest av byggnader i enlighet med gällande regler.

Minneapolis har under många år varit det professionella valet inom blowerdoor-system. Systemen är robusta och klarar daglig, problemfri användning i många år framåt. Minneapolis-systemen lever upp till de olika standarderna runt omkring i världen. Den seneste versionen av programvaran TECTITE Express stödjer således normen EN9972, som är den norm som gäller idag.

Skall du täthetstesta stora byggnader, är Minneapolis MultipleFan lösningen. Systemen arbetar perfekt tillsammans, och mätresultaten levereras i programvaran TECLOG. Du kan antingen köpa fläktarna en åt gången och bygga upp systemet allt eftersom behovet uppstår, eller så kan du köpa ett komplett Minneapolis MultibleFan system med tre fläktar och alla tillbehör – kontakta Elma för ytterligare information och vägledning.

Minneapolis BlowerDoor Standard består av en kraftig fläkt med prestanda upp till 7.200 m3/h vid 50 Pa. Systemet levereras komplett med standardstorlek alu-ram och textilduk i en transportväska, DG1000 tryckmätare, A-E täckringar till fläkten, hastighetskontroll, TECTITE Express programvara, slangset, kalibreringscertifikat och väska för tillbehör. Systemet är klart för användning.
 

Läs mer

Minneapolis Standard P/N 1000015 - med DG1000

EAN 5706445676057

E-NR 4202102

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

79 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Minneapolis MLM (A1) P/N 1000011

Otäta aircondition- och ventilationssystem kan vara dyrt, och därför ger det riktigt god mening att testa om kanalerna är täta. För dessa uppdrag erbjuder Elma Instruments ett användarvänligt kanaltestsystem från Minneapolis - Micro Leakage Meter (MLM) systemet, som testar ventilationskanalerna i enlighet med EN 12599.

Även små otätheter kan snabbt resultera i att fem till tio procent av luften i ventilationskanalerna sipprar ut ur systemetet. En luftförlust på tio procent betyder att anläggningen skall använda 33 procent mer energi för att opretholde samme effekt som et anlæg uden utætheder. Derfor er det en god idé at kontrollere om ventilationskanalerne er tætte. Danske virksomheder kan i gennemsnit opnå en stor strømbesparelse til ventilation ved at have fokus på tættere ventilationskanaler. Tættere kanaler betyder, at en større del af den opvarmede luft i ventilationssystemet kan anvendes, og dermed bliver varmetabet ligesom energiforbruget mindre. Derudover reduceres støjen fra ventilationsanlægget, som samtidig yder optimalt og har lettere ved at sikre et behageligt indeklima for virksomhedens medarbejdere.

MLM systemet kobles til ventilationskanalen med en fleksibel slange, og den anden ende tilkobles den kompakte Minneapolis MiniFan. Den medfølgende DG-1000 tryk/flowmåler styrer ventilatorens hastighed/ydelse, og måler samtidig tryk/flow i kanalen. Med de 4 medfølgende blænder/områder yder MLM systemet fra 0,17 til 78,5 m3/h.

MLM (A1) kanaltester KIT leveres komplet med micro leakage meter, 4 blænder/områder, mini ventilator, speed kontroller, DG-1000 tryk/flowmåler, kalibreringscertifikater, Teclog PC-software, tilslutningsslanger, transport taske og manual - MLM systemet er klar til brug.

Hvis du tilkøber en Minneapolis tekstildør og Tectite Express PC-software, kan systemet også bruges til tæthedstest af parcelhuse, lejligheder etc.

Läs mer

Minneapolis MLM (A1) P/N 1000011

EAN 5706445676095

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

86 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Minneapolis MLM (A2) P/N 1000012

Detta system är foö dig som redan har ett Minneapolis MiniFan blowerdoor-system, och gärna vill kunna utföra kanaltest. Har du inte ett blowerdoor-system, skall du se på det kompletta Minneapolis kanaltestsystemet med EAN-nr: 5706445676095

Otäta aircondition- och ventilationssystem kan vara dyrt, och därför ger det riktigt god mening att testa om kanalerna är täta. För dessa uppdrag erbjuder Elma Instruments ett användarvänligt kanaltestsystem från Minneapolis - Micro Leakage Meter (MLM) systemet, som testar ventilationskanalerna i enlighet med EN 12599.

Även små otätheter kan snabbt resultera i att fem till tio procent av luften i ventilationskanalerna sipprar ut ur systemetet. En luftförlust på tio procent betyder att anläggningen skall använda 33 procent mer energi för att upprätthålla samma effekt som en anläggning utan otätheter. Därför är det en god idé at kontrollera om ventilationskanalerna är täta. Tätare kanaler betyder att en större del av den uppvärmda luften i ventilationssystemet kan användas, och därmed blir värmeförlusten liksom energiförbrukningen mindre. Utöver det, reduceras oljudet från ventilationsanläggningen, som samtidigt presterar optimalt och har lättare att säkra ett behagligt inneklimat för verksamhetens medarbetare.

MLM-systemet kopplas till ventilationskanalen med en flexibel slang, och den andra änden kopplas till den kompakta Minneapolis MiniFan. Den medföljande DG-1000 tryck-/flödesmätaren styr fläktens hastighet/prestanda, och mäter samtidigt tryck/flöde i kanalen. Med de 4 medföljande täckringarna kan man använda MLM-systemet från 0,17 till 78,5 m3/h.

MLM (A2) P/N 1000012 levereras med micro leakage meter, 4 täckringar, kalibreringscertifikat, Teclog PC-programvara, anslutningsslangar, transportväska och manual.

Läs mer

Minneapolis MLM (A2) P/N 1000012

EAN 5706445676101

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

29 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer

Blowerdoor – För tätningsprovning

Här hittar du utrustning för kontroll och test av otätheter i byggnader. Byggnaden skall bl.a. utsättas för ett över- eller undertryck, varmed eventuella otätheter i klimatskärmen avslöjas. Testet utförs efter DS/EN 13829, styrs med handterminal DM-2 och dokumenteras i programvaran FanTestic, där det även utförs en komplett rapport. 

Elma Instruments marknadsför ett stort urval av både paneldörrar och textildörrar från Retrotec. Med detta sortiment kan man täthetstesta i alla byggnader från små villor till stora industrier. Med DE200 Ductester-systemet är det också möjligt att testa otätheter i ventilationskanaler. Som supplement till blowerdoor täthetstest kan man också använda rökmaskiner, anemometrar och termokameror.

 

Kontroll och test av läckage i byggnader

En Blowerdoor är en testmetod som används för att mäta lufthastighet och läckage i en byggnad, främst i förhållande till dess lufttäthet. Det används ofta inom bygg- och energisektorn för att utvärdera och förbättra energieffektiviteten och inomhusklimatet i en byggnad.

Här är en beskrivning av hur man vanligtvis använder en Blowerdoor:

 

1. Förberedelse: Innan du startar blowerdoor-testet måste byggnaden förberedas. Alla ytterdörrar och fönster ska vara stängda och alla innerdörrar ska vara öppna. Alla mekaniska ventilationssystem måste också stängas av för att undvika störningar på mätresultaten.

 

2. Installation: Blowerdoor, som är ett speciellt instrument med inbyggd fläkt och en mätanordning, installeras vanligtvis i en yttre dörröppning. Den tätar runt dörröppningen för att förhindra att luft passerar igenom.

 

3. Tryckskillnad: Blowerdoor används för att skapa en tryckskillnad mellan insidan och utsidan av byggnaden. Du kan antingen suga ut luft ur byggnaden (undertryck) eller blåsa in luft i byggnaden (övertryck).

 

4. Mätningar: Medan Blowerdoor är i drift mäts lufthastigheten genom fläkten. Dessa mätningar används för att bestämma byggnadens lufttäthet och identifiera potentiella läckor som kan leda till energislöseri eller kompromissa inomhusklimatet.

 

5. Rapportering: Efter att Blowerdoor-testet är klart genereras en rapport som visar de uppmätta resultaten. Rapporten innehåller data om byggnadens lufttäthet och verksamhetsutövarens rekommendationer för förbättringar av energieffektivitet och inomhusklimat, samt eventuellt identifiera specifika läckor som behöver åtgärdas.

 

Blowerdoor-testet kan utföras i olika skeden av byggprocessen, från nybyggnation till befintliga byggnader och kan hjälpa till att identifiera och lösa problem med lufttäthet, energiförlust och inomhusklimat. Det kan vara ett värdefullt verktyg för att förbättra energieffektiviteten och komforten i en byggnad samt minska energikostnaderna.

 

Testkrav för Blowerdoor

Luftläckage (q50-värde): Byggreglerna har krav på maximalt tillåtet luftläckage i byggnader, angivet som ett luftläckagetal även känt som q50-värde.

Detta är ett mått på volymen luft som läcker ut eller in i byggnaden per sekund per kvadratmeter av byggnadens nettouppvärmda yta. Kraven på q50-värdet varierar beroende på byggnadstyp och användningsområde och måste uppfyllas för att byggnaden ska godkännas i förhållande till byggreglerna.

 

Tillägg för Blowerdoor

I samband med blowerdoortester används tätningstejp och/eller ballonger för att stänga av ett eventuellt ventilationssystem, huv och liknande så att det inte påverkar mätningen av byggnadens täthet.