GDRP Persondataskydd

Elma Instruments värdesätter och skyddar på dina upplysningar. Därför skyddar vi dina personliga data.

GDRP Persondataskydd

Skydd av personliga upplysningar

Skydd av personliga upplysningar

Inledning
Elma Instruments strävar efter att säkra att dina personliga upplysningar skyddas när du använder våra tjänster. Vi har därför utarbetat en policy för hur dina personliga upplysningar behandlas och skyddas. Håll dig uppdaterad om eventuella ändringar här på vår hemsida.

Denna policy om skyddande av personliga upplysningar gäller endast Elma Instruments kunder och användare av våra online-tjänster. Om du söker anställning hos Elma Instruments, gäller inte denna policy.

Vem har ansvaret för skyddet av dina personliga upplysningar? Elma Instruments är ansvariga för skyddet av de personliga upplysningar du ger oss, och är ansvariga för skyddet av dina personliga upplysningar i enlighet med den svenska lagen om dataskydd. 

Var lagras dina personliga upplysningar?
De personliga upplysningar vi samlar in från dig, lagras i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”), men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EES-området. Om en sådan överföring av dina personliga upplysningar sker, sker den i överensstämmelse med den gällande lagstiftning.

Vilken typ av personliga upplysningar samlar vi in?
Vi samlar in de personlige upplysningar du ger oss, t.ex. när du skickar in en beställning eller kontaktar vår kundservice. De personliga upplysningar du ger oss, kan t.ex. vara kontaktupplysningar, födelsedatum och betalningsupplysningar. Ytterligare kan vi samla in vissa personliga upplysningar från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.
Vad använder vi dina personliga upplysningar till?

Vi använder dina personliga upplysningar till följande:

 • Upprättande och administrering av ditt konto hos Elma Instruments  
 • Behandling av dina ordrar via våra online-tjänster
 • Sändande av besked via sms rörande leveransstatus
 • Kontakt till dig i fall av problem med leverans av dina varor
 • Svar när du kontaktar oss och information till dig om nya eller ändrade tjänster
 • Sändande av marknadsföringsmaterial som t.ex. nyhetsbrev och kataloger
 • Administrering av ditt konto i form av kreditvärdering
 • Analyser för att ge dig relevant marknadsföringsmaterial och information
 • Sändande av enkäter/undersökningar till dig och därmed ge dig möjlighet att påverka vårt utbud och vår service
 • Testa och förbättra våra system, som levererar tjänsterna
 • Förebyggande av missbruk eller otillbörlig användning av våra tjänster
 • Vi lagrar dina personliga upplysningar så länge de är nödvändiga för att vi skall kunna utföra ovan nämnda tjänster, eller så länge lagen kräver det. Sedan raderas dina personliga upplysningar.

Vad är dina rättigheter?
Du har alltid rätt att få reda på vilka personliga upplysningar vi har registrerat om dig (gratis en gång om året). Om dina upplysningar är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du be om at få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina personliga upplysningar, när det ställs lagmässiga krav om lagring, t.ex. bokföringsregler, eller när det är andra rättsmässiga grunder till att lagra upplysningarna, t.ex. obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla din tillåtelse till, att vi använder dina data till marknadsföring. Du kan kontakta oss genom att antingen skriva till Elma Instruments Pepparvägen 27, 123 56 Farsta, eller genom att sända ett e-mail till info@elma-instruments.se

Vem har tillgång till dina personliga upplysningar?
Dina personliga upplysningar kan delas med andra i Elma Instruments-gruppen. Vi förmedlar, säljer eller utväxlar aldrig dina personliga upplysningar till tredje part för marknadsföring utanför Elma Instruments-gruppen. Upplysningar, som ges vidare till tredje part, t.ex. speditörer i anslutning till leverans av varor, mediabyråer i anslutning till distribution av nyhetsbrev och kreditinformation eller inkassoföretag i förbindelse med kreditvärdering, identitetskontroll och skuldkrav, används endast till att uppfylla ovan nämnda tjänster.

Hur skyddar vi dina upplysningar?
Vi har antagit en rad tekniska och organisatoriska förhållningsregler, som bl.a. skyddar dina upplysningar mot förlust, manipulation och oberättigad tillgång. Vi anpassar löpande vår säkerhet till de tekniska framstegen och den tekniska utvecklingen. För att göra kortköp hos oss så säkert som möjligt, krypterar vi alla upplysningar, när de skickas. Det innebär att informationen skickas via en säker förbindelse, och att dina personliga upplysningar inte kan läsas av utomstående. Vid kortköp samarbetar vi med en auktoriserad betalningsförmedlare, som hjälper oss med att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt hos din bank. Vår betalningsförmedlare behandlar dina kortupplysningar i överensstämmelse med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS, som kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB står bakom. Det innebär, att dina kortupplysningar behandlas på en mycket säkert sätt. När du betalar med ditt kort, förbehåller vi oss rätten till att utföra en identitetskontroll.

Cookies
En cookie är en liten textfil, som sparas på din dator eller mobilenhet, varifrån det hämtas upplysningar vid efterföljande besök. Elma Instruments använder cookies till att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies till att spara dina personliga upplysningar eller till att ge upplysningarna vidare till tredje part.
Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (session cookies). Permanente cookies sparas som en fil på din dator eller mobilenhet i en period på upp till 12 månader. Session cookies sparas tillfälligt och försvinner, när du stänger ner din browser. Vi använder permanenta cookies till att spara ditt val av startsida och dina upplysningar, om du väljer ”Kom ihåg mig”, när du loggar in. Vi använder session cookies, när du använder funktionen för filtrering av produkter, och för att kontrollera om du är inloggad. 
Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobilenhet med hjälp av din browser. Om du önskar vägledning till hur du hanterar och raderar cookies, kan du få information under ”Hjälp” i din browser. Du kan välja att deaktivera cookies eller att ta emot ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobilenhet. Notera att du inte kan dra nytta av alla funktioner om du väljer att deaktivera cookies.

Tredjepartscookies 
Vi använder tredjepartscookies till att samla in statistik i samlad form i analysverktyg som t.ex. Google Analytics och Optimizely. Dessa cookies är både permanenta och tillfälliga (session cookies). De permanenta cookies sparas på din dator eller mobilenhet i en period på upp till 24 månader.

Skift cookie inställningar

Länkar 
Elma Instruments kan innehålla länkar till andra hemsidor, som ligger utanför vår kontroll. Vi kan inte ta på oss ansvaret för din integritet eller för innehållet på dessa web-platser. Vi tillhandahåller uteslutande dessa länkar för att göra det lättare för våra besökare att hitta mer information om specifika områden.

Elma Instruments AB
Pepparvägen 27
123 56  Farsta

T: 08-447 57 70

E-mail: info@elma-instruments.se

Org.-nummer: 5565212890