Vær at vide om termografering

Värt att veta om termografering

Var och varför

Termografering blir större och större hos många verksamheter inom många olika branscher – inte minst tack vare att en värmekamera som för några få år sedan kostade omkring 100.000:-, nu kan köpas för under halva priset, trots att den idag har fler funktioner och bättre specifikationer. Kamerorna är i dag mycket avancerade, och i stället för att köpa tjänsten från en extern firma, väljer många verksamheter att investera i termografiutrustning och utbildning - på det sättet blir de mer flexibla, och kan i många fall spara pengar. Elma Instruments AB är återförsäljare masterdistributör för tillverkarna Teledyne FLIR och HIKMICRO - så oavsett om du letar efter en prisvärd förstakamera eller en professionell kamera så är Elma är rätt partner, och vi är med dig hela vägen genom beslutsprocessen till support på din nya utrustning.

Termografering blir bl.a. använt i samband med förebyggande underhåll inom industrin. Med termografering kan man "upptäcka" problemen, innan de blir så allvarliga, att det blir tal om ett driftstopp, som kan kosta riktigt mycket pengar. Flera försäkringssällskap kräver i dag, att verksamheten termograferar de tekniska installationerna minst en gång om året.

Många hantverkare använder termografering som ett hjälpmedel i vardagen som vilket annat verktyg som helst. En värmekamera kan t.ex. visa byggkonsulten, var det är problem med saknad isolering, fukt eller köldbryggor, så han vet vilka lösningar han skall föreslå till kunden. Elektrikern kan kontrollera elcentralen han har reparerat eller satt i drift, så produktionen inte plötsligt drabbas av driftstopp pga. en överhettad eller avbränd komponent. VVS-installatören kan t.ex. använda värmekameran till att hitta läckage i dolda vatteninstallationer, eller till att kontrollera isolering på pannor och värmeinstallationer. Bilmekanikern kan använda värmekameran till felsökning på bilens värmeanläggning, bromsar, lager med mera. Det går att nämna många fler applikationer där termografering blir använt till att lösa temperaturrelaterade problem i vardagen.

Teorin

Men vad är termografering, och vad är det egentligen en värmekamera kan? En värmekamera kan jämföras med en infraröd pistoltermometer, som de flesta känner till och har använt. I stället för att mäta temperaturen i en enskild punkt, sitter det i värmekameran en infraröd detektor med t.ex. 160x120 pixlar (total 19.200 pixlar eller temperaturmätpunkter). Detektorn kan jämföras med detektorn som sitter i en vanlig digitalkamera, men i stället för att detektera ljusnivåer, mäter IR-detektorn den infraröda strålningen från objektet.

Alla objekt utstrålar infraröd energi som är beroende på objektets temperatur – ju högre temperatur, desto större infraröd energi och strålning, och ju lägre temperatur, desto mindre infraröd strålning från objektet. Värmekameran omsätter värdena från IR-detektorn till färger, och bygger upp en värmebild av objektets yta, så termografören tydligt kan se även de minsta temperaturskillnaderna på ytan. Det är viktigt att framhäva att värmekameran mäter yttemperatur och bara yttemperatur. Kameran kan inte mäta ner i ett ämne eller genom ett ämne, som man ofta ser på film.

De olika färgerna som värmebilden byggs upp av, representerar en temperatur. I de mest använda färgskalorna är svart kallast och vitt varmast. Värmekameran har normalt färgskalan angiven på skärmen med max- och min.temperatur, så man snabbt kan värdera vilka temperaturer man ser på värmebilden.

Level och span

Två mycket viktiga funktioner i kameran är justering av Level och Span – dessa inställningar är avgörande för om värmebilden visar all den temperaturinformation objektet innehåller. Span-inställningen bestämmer hur stor del av det totala temperaturområdet man önskar att se. Om kameran har ett mätområde på -20…250°C, är det totala span 270°C, hur långt ner man kan justera span skiljer sig från kamera till kamera. Inställningen level bestämmer var i temperaturområdet span skall placeras – om man har valt ett span på t.ex. 10°C, kan det placeras överallt i temperaturområdet t.ex. 10-20°C, 30-40°C eller 22-32°C.

Det är viktigt att justera level och span, så man utnyttjar hela färgskalan, dvs. att det skall vara lite svart och lite vitt på den del av objektet man vill analysera. Lyckligtvis har de flesta värmekameror automatisk justering av Level och span, så att kameran hela tiden justerar level och span optimalt. Vissa kameror har även manuell level och span, så att du kan finjustera själva kameran. Level och span kan också justeras i den medföljande programvaran, så även om man inte har ”träffat” exakt rätt inställning när man tog bilden, kan det ändras i analysprogramvaran.

För att få en korrekt temperaturmätning är det viktigt, att ställa in emissionsvärdet i kameran, så den passar objektet. Emissionsvärdet kan ställas in från 0,01 till 1, och är beroende av materialet man mäter på. Blanka, skinande och reflekterande ytor har ett lågt emissionsvärde, och det är mycket svårt att mäta en korrekt temperatur.

Ytor som är matta och icke reflekterande har ett högt emissionsvärde, och här kan man mäta en noggrann temperatur. Det finns emissionstabeller där man kan hitta emissionsvärden för många olika material – men dessvärre är de inte ett facit, och felaktig tolkning av emissionsvärdet är nog det vanligaste felet i samband med termografering och infraröd temperaturmätning. Det finns olika metoder för att fastställa ett objekts emissionsvärde – vill du veta mer, så anmäl dig till en av våra kurser, så kommer du att lära dig att förstå och tolka emissionsvärden. Emissionsvärdena kan också justeras i den medföljande programvaran i efterhand.

Det finns olika metoder för att bestämma ett objekts emissionsvärde – Om du vill veta mer anmäl dig till en av våra nivå 1-kurser så lär du dig att förstå och tolka utsläppsvärde. Emissionsvärdet kan också justeras i den medföljande programvaran, så även om du inte träffade rätt inställning när bilden togs så kan det korrigeras sedan i programvaran. 

En sista mycket viktig inställning i kameran är fokus – om bilden inte är i fokus är den dålig, och temperaturmätningen är inte korrekt. En rapport med oskarpa bilder talar om för kunden att termografören inte har koll på sin kamera. Fokus är på många sätt den viktigaste inställningen i kameran, för detta kan man inte fixa i programvaran. Är bilden oskarp måste den kasseras och tas om - den kan inte räddas!

De flesta värmekameror levereras med en rapportprogramvara, som gör det enkelt för termografören att färdigställa dokumentation i samband med en termografi-inspektion. En väl utförd termografirapport visar tydligt, var temperaturen är utanför de gränser, man normalt förväntar.

Kameran

Hos Elma Instruments får vi många frågor varenda dag gällande termografering. Många är från kunder som överväger om termografering är ett område deras företag skall gå in i. Även om priserna är fallande, är termografiutrustning inte något man "bara" beställer på nätet – de flesta kunder vill gärna veta lite mer om termografering och våra produkter, innan de beslutar sig för vad de skall köpa.

Inom de olika termografiapplikationerna är det viktigt att sätta sig in i ev. försäkringskrav, lagkrav och certifieringskrav. I många fall har vi sett kunder, som har fått dålig eller ingen vägledning i val av utrustning, och som står med en kamera, de inte kan använda, för att kameran inte har de specifikationer som skall till för att lösa uppdragen. Elma Instruments är självklart behjälpliga med en behovsanalys och/eller demonstration helt utan krav - så slå oss en signal innan du beslutar dig. Vi har termografiexperter, som kör över hela landet.

De olika typerna av termografi

El-termografering

Eltermografering

Termografering av elcentraler är en av de största och första applikationerna inom termografering. Med termografering är det möjligt att hitta fel som resulterar i för höga temperaturer på komponenter i centralen. Felen beror huvudsakligen på lösa/dåliga anslutningar, överbelastning samt komponentfel - om felen inte blir upptäckta och åtgärdade i tid, kan de enkelt resultera i brand. Det finns inga speciella lagkrav för den termografiutrustning som används för eltermografering, men många kunder och försäkringssällskap kräver att termograferingen skall vara certifierad, och då finns det plötsligt krav på både utrustning och utbildning av termografören som utför termograferingen. Det är Svensk brand- och säkerhetscertifiering (SBSC) som står för certifiering av eltermograförer i Sverige, och det finns krav både på termografören och värmekameran, om du önskar bli certifierad - du kan hitta mer information rörande Certifierad Eltermögraför på SBSC’s hemsida:

www.sbsc.se

Elma Instruments erbjuder den utbildning, som ligger till grund för att bli certifierad termögraför.

 

Bygningstermografering

Byggnadstermografering

Termografering av byggnader är den snabbast växande applikationen inom termografering för ögonblicket. Många byggnadssakkunniga har fått upp ögonen för de stora fördelar som finns med att få byggnaden termograferad, och det blir mer och mer vanligt, att det utförs en termografi-inspektion i samband med köp/sälj av hus. En professionellt uppbyggd termografirapport av ett enfamiljshus kan enkelt komma upp i omkring 75-100 sidor, komplett med bilder och slutsatser. Termografibilderna kommer att avslöja otätheter i klimatskärmen, köldbryggor, dålig eller saknad isolering, fukt i väggar och tak samt andra byggnadsfel som resulterar i en temperaturavvikelse.

 

Industritermografering

Industritermografering

Termografering och förebyggande underhåll inom industrin är ett mycket brett område, som ofta kombinerar bl.a. el- och byggnadstermografering (värmecentraler etc.). Av andra termografi-applikationer inom industrin kan nämnas mekanik som t.ex. pumper, motorer, växlar samt produktionsmaskiner och produktionslinjer. Industrin har ofta stationära värmekameror installerade, för att hålla koll på maskiner och produktionslinjer.

 

Elektroniktermografering

Elektroniktermografering

Inom elektronikindustrin används termografering ofta till felsökning på kretskort. Det är viktigt att använda en värmekamera som kan komma väldigt nära de små komponenterna. I dag har många värmekameror en närgräns på endast 10 cm - skall man närmare, kan man till några värmekameror köpa en makrolins som extra tillbehör.

 

Andra områden där man använder termografering är bl.a.:

• Läckagespårning

• Värmeverk – läckagespårning i matningsnätet

• Diagnostisering av djur – hundar, hästar, kor och liknande

• Diagnostisering av människor

• Övervakning – militär och polis

• Övervakning på flygplatser – feberskanning

• Brandförsvaret

• Forskning

• Utbildning

Vad är det egentligen man som kommande termograferingsverksamhet bör ta ställning till innan val av värmekamera och leverantör?

Temperaturområde

Det är viktigt att köpa en värmekamera som täcker hela det temperaturområde, man kan tänkas ha användning för, i de olika applikationer som kameran skall användas till. En standard värmekamera har normalt ett temperaturområde från -20…250°C, som fint täcker applikationer inom el- och byggnadstermografering eller människor och djur. Om man har behov för att mäta högre temperaturer, kan de flesta kameror köpas i specialversioner med flera temperaturområden. Ett exempel kan vara, att område 1 går från -20…250°C och område 2 från 200…1000°C. Elma kan leverera värmekameror med temperaturmätning upp till 2000°C.

Upplösning

IR-detektorns storlek och därmed kamerans upplösning, är väldigt viktigt för bildkvaliteten – ju större detektor, desto bättre bildkvalitet och skärpa. Upplösning anges i aktiva pixlar t.ex. 80x60 pixlar, 160x120 pixlar, 320x240 pixlar, 640x480 pixlar och 1024x768 pixlar. Man kan hos några producenter se att kamerans specifikationer anges till 320x240 pixlar interpolerat. Detta betyder att detektorn inte har 320x240 aktiva pixlar, utan ”bara” 160x120 pixlar. Datorn i kameran beräknar fler pixlar, så det ser ut som om upplösningen är 320x240 – så det är en datorberäknad upplösning, och inte en äkta detektorupplösning. Går man i tankar om certifiering, är det viktigt att man undersöker om det finns regler på området, så man inte slutar med en värmekamera som har för dåliga specifikationer i förhållande till det man vill använda kameran till. Elma Instruments hjälper gärna till med val av kameratyp och modell. Slå oss en signal om du har några frågor.

Temperaturkänslighet

Detektorns infraröda känslighet uppges normalt i mK eller °C vid en omgivningstemperatur på 30°C. Känsligheten är speciellt viktig för applikationer där det inte finns mycket energi, och där detaljerna är viktiga – t.ex. byggnadstermografi och termografering av fjärrvärmerör i mark ställer större krav på kamerans känslighet än många andra applikationer, och här önskar man många gånger en kamera med en känslighet på 0,04°C eller mindre.

Manuell / automatisk betjäning

Termiskt fokus (level och span) kan i de flesta kameror justeras både automatisk av kameran och manuellt av användaren. Termiskt fokus kan ändras i programvaran i efterhand, så är inställningen inte helt optimal i den sparade IR-bilden, kan det enkelt ändras i analysprogramvaran. Optiskt fokus är fast (fixed) i peka-och-skjut kamerorna, så det termiska bilderna blir skarpa från ca. 1 meter till oändligt. I de lite dyrare kamerorna ställs optisk fokus vid att vrida på objektivet, och de professionella kamerorna har autofokus och/eller en avståndslasermätare som automatiskt ställer in korrekt fokus.

Upptagning av en digitalbild

Till de flesta termograferingsuppdrag i dag kräver man att en IR-rapport innehåller både termiska och optiska bilder - de flesta kameror vi säljer idag, har valet att ta både en termisk och en optisk bild. Den optiska bilden gör det enklare att se exakt vad det är termografören önskar att dokumentera. Många rapportprogram kan importera digitalbilder tagna med en extern kamera, men tidsåtgången att para ihop alla bilder betyder att det man sparar på en värmekamera utan digitalkamera, använder man senare i tid när rapporten skall sammanställas.

Upptagning av ljudsekvenser (noteringar)

Flera värmekameror har i dag möjlighet att spela in en kort ljudsekvens till varje IR-bild. När man efteråt arbetar med bilderna i datorn, kan man spela upp de intalade noteringarna, och man slipper handskrivna noteringar som försvinner eller är oläsliga.

Skärmstorlek och kvalitet

Som på mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning är LCD-skärmen, som presenterar bilder och menyer etc. för användaren, en mycket viktig parameter. Skärmen skall vara av en passande storlek, och ljus/kontrast så kraftig att IR-bilden utan problem kan ses, även om man arbetar utomhus i dagsljus. Några av de stora highend kamerorna har inbyggt elektronisk sökare som är en stor fördel när man termograferar på platser där det är mycket ljus. Det är en stor fördel, om skärmen är upphängd, och kan vridas i en vinkel, så att termografören alltid kan se displayen, oavsett om han termograferar högt eller lågt placerade objekt.

Andra funktioner i kameran

Funktioner som lasersikte, LED-belysning, Bluetooth-kommunikation eller on-line termografisk video är viktiga parametrar för några kunder, men betyder ingenting för andre. Därför kan en analys av dina behov vara viktig, så du inte betalar mer för en kamera med funktioner, som du ändå aldrig får användning för.

Användarvänlighet

Att kameran är enkel att betjäna är självklart en stor fördel. Använder du inte utrustningen dagligen, är det ingen fördel om du skall börja med att läsa manualen varje gång du skall slå på den. Så en enkel, intuitiv betjäning och användarmeny bör vara ett krav på en modern kamera. Hos Elma Instruments har vi ett tätt samarbete med våra leverantörer, och hittar vi en olämplig betjäning, pratar vi direkt med producenten, och i många fall kan funktionen ändras, så att kameran blir enklare för användaren att betjäna.

Vikt och ergonomi

Vikt är en viktig parameter, om du använder din kamera hela dagen, men använder du den bara korta stunder, är det kanske inte lika viktigt. Några kameror är tvåhandsbetjänta, medan andra kan betjänas med en hand – detta kan vara en stor fördel, om du t.ex. står på en stege och termograferar. Några kameror har en touchskärm och betjänas som en smartphone – detta är dock inte så smidigt om du termograferar ute en kall vinterdag med handskar på.

Minne (inbyggt eller minneskort)

Fördelen med inbyggt minne i kameran är, att när du har kamera och batterier med, är du klar. Om kameran använder ett minneskort, kommer du att på en eller annan tidspunkt komma på att du står ute hos kunden och är färdig för termografering, medan kortet sitter hemma i din PC. Därför är det en god idé att alltid ha ett extra minneskort liggande i väskan tillsammans med kameran. Är man flera användare på kameran, ger minneskortet den fördelen att varje användare kan ha sitt eget kort – så råkar du inte radera viktiga bilder som din kollega tagit.

Medföljande tillbehör (batterier, laddare, väska, kablar etc.)

Är kameran klar för användning när du får den levererad? Eller skall du ut och köpa tillbehör för att komma i gång. Det finns inget mer irriterande än att ta emot ny utrustning som inte kan användas för att man saknar en viktig detalj.

Medföljande programvara (analys- och/eller rapportprogramvara)

De flesta kameror levereras i dag med en fullt funktionell analys- och rapportprogramvara. Önskar du fler funktioner/möjligheter är det hos de flesta leverantörer möjligt att köpa till en professionell version av programvaran, som öppnar upp för alla möjligheter.

Support

Hos Elma Instruments lägger vi mycket stor vikt på support. Vi har specialister bl.a. inom termografering sittande klara vid telefonerna. Om du blir hindrad pga. av ett tekniskt problem eller en fråga, är det viktigt, att vi som din leverantör kan hjälpa dig i gång igen. Genom att köpa en värmekamera hos Elma Instruments eller en av våra återförsäljare, har du också säkrat din investering för framtiden, då svensk support är ett av våra fokusområden. Om du ännu inte har köpt en utrustning, kommer en av våra termografiutbildade säljare gärna förbi och visar dig lite olika kameror, och ger dig råd och vägledning, så du kan ta det riktiga beslutet angående ditt köp.

Service

Elma Instruments har en egen serviceverkstad, där vi kan reparera de olika mätinstrumenten vi säljer, och har sålt genom åren. Så genom att köpa dina mätinstrument hos Elma Instruments är din investering säkrad för framtiden. I några fall kan det kanske vara möjligt att hitta utrustningen en smula billigare i utlandet (kom ihåg frakt/tull om du jämför), men går utrustningen plötsligt sönder, står du helt själv med problemet.

Kalibrering

Elma Instruments satsar på kalibrering av mätinstrument. Inom kalibrering av värmekameror, erbjuder vi konkurrenskraftig, spårbar kalibrering på vår egen kalibreringsverkstad.

Utbildning

Köper du en värmekamera hos Elma Instruments, lämnar vi dig inte i sticket. Vi erbjuder ett stort utbildningsprogram inom termografering, och du bestämmer själv hur mycket eller hur lite du vill offra på saken. Vi erbjuder timbaserade kurser, dagsbaserade kurser eller vi kan ge dig ett erbjudande på en komplett utbildning inom termografering. Vill du bara veta något om kamera eller programvara klarar vi det också – hos oss kan du få det precis som du helst vil ha det.

Se mer om våra populära kurser under fliken kurser, kika på kursbeskrivningar och kurskalendern – vi glädjer oss till att välkomna dig på en av våra kurser…

Se hela Elma Instruments produktprogram under produktgruppen termografering, och ring på telefon 08-447 57 70 om du har ytterligare frågor om termografering.