Säkerhetskrav IEC 61010-1

Som professionell användare av test- och mätutrustning måste dina instrument uppfylla gällande krav och föreskrifter. Den nuvarande lagstiftningen omfattar bl.a. CE-märkning, EMC och IEC 61010-1/EN 61010-1. Speciellt med instrument för mätning och anslutning till ström och spänning måste man vara uppmärksam på att följa IEC 61010-1 och tillhörande korrekt kategori och spänning. Denna information tillämpas nu på alla relevanta instrument, t.ex. IEC 61010-1 CAT III 300V.

Observera att den angivna spänningen inte betyder maximal drift- eller mätbar spänning, utan avser maximalt tillåten potential i förhållande till jord, motsvarande 230V i normala installationer. Lågspänningsdirektivet LVD ställer krav på säkerhet vid användning av mätutrustning. Om utrustningen uppfyller IEC 61010-1 / EN 61010 och motsvarande kategori, sägs LVD vara uppfylld.

För ytterligare information, kontakta oss på telefon 08 447 5770 eller på www.elma.se

Exempel: Elma BM 525 IEC 61010-1 KAT IV 1000V

OBSERVERA!
Den angivna spänningen 1000V – anger den maximala tillåtna potentialen/spänningen mellan instrumentet och jord. Det vill säga att ett instrument som är märkt med 300V kan användas för att mäta på 400V fas/fas spänning,  då potentialen till jord är endast 230V.