Sänk dina kostnader tillsammans med Elma Instruments

Ett samarbete med Elma Instruments är mer än bara leverans av en produkt. Vi är en aktiv partner i hela processen – från sammansättning av sortiment, leverans och lagerhållning, till löpande service & kalibrering av era instrument. 

Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning i form av produkter, logistik samt service & kalibrering för att reducera våra kunders totala kostnad.

DIN PARTNER

För dig innebär samarbetet med Elma Instruments att hanteringen av antalet leverantörer, inleveranser och fakturor minskar – vilket minskar den totala logistikkostnaden. Hos oss får du tillgång till alla främsta producenterna inom test- och mätinstrument. Kort sagt; du får mer tid över till annat och samtidigt kan vi hjälpa dig att sänka dina totala kostnader.

Vi anpassar vårt koncept efter ditt sätt att arbeta vilket ger maximalt utnyttjande av dina resurser med fokus på produktivitet till så låg kostnad som möjligt. Den effektivitets- ökning du får, med lägre kostnad som följd, gör att din egen konkurrenskraft ökar.

PRODUKTER

Vi hjälper dig att se över dina behov och du får förslag på kostnadsoptimerade inköp av ett fullsortiment från de främsta producenterna inom test- och mätinstrument. Oftas kan flera olika produkter ersättas med ett universalinstrument med flera funktioner, vilket underlätter arbetet med dokumentation, manualer samt löpande serivce och kalibrering.

LOGISTIK & LAGERHÅLLNING

Med skandinaviens största lager inom test- och mätinstrument kan vi säkra er en snabb och säker leverans. Vi ser över lagerhållningen med målsättningen att minimera mängden lagerlagt material hos er, vilket innebär minimerat bundet kapital och minimerad hanteringskostnad.

ORGANISATION OCH SUPPORT

Med färre kontakter med leverantörer, samlade leveranser och färre fakturor sparar du tid. Vi har dedikerad säljare i hela Sverige för frekventa besök samt duktiga tekniker sittande vid telefonen redo att hjälpa dig med allt inom mätteknik. Hos oss kan du alltid få ett ärligt snack om vad du skall välja och varför. 

SERVICE & KALIBRERING

Genom kontinuerligt att kalibrera era instrument kan ni undvika onödiga mätfel som kan bli dyrt för er verksamhet. Med ett serviceavtal med Elma Instruments behöver ni inte själva investera i avancerad kalibreringsutrustning, upprätthålla teknisk kompetens eller lägga kraft och resurser på registrering och administration. Vi håller koll på när det är dags för kalibrering av era instrument och skickar automatisk en kallelse. Vi har fastpris på kalibrering och frakten till och från vår serviceverkstad är självklart kostnadsfri.

Vår serviceverkstad erbjuder service och kalibrering av allt från avancerade elektriska mätinstrument till enklare analoga instrument – oavsett fabrikat. Ni behöver alltså endast anlita en leverantör för att få kalibrering av alla era mätinstrument.

INGA DOLDA KOSTNADER

Vår målsättning är att arbeta transparant och strukturerat. Tillsammans gör vi en analys av ert produktsortiment och inköpsprocesser, så vi säkraställer att inte arbetsmoment upprepas i flera led i värdekedjan. Hos Elma Instruments betalar du för den vara du har köpt - allt annat ingår.

TCO

Med Total Cost of Ownership hjälper vi med att optimera inköp, logistik och administration samt onödig bundet lagerkapital. Vi hjälper med att skapa en bättre transparens, mer flexibilitet och bättre kontroll över de totala omkostnaderna. Oftast utgör produkten i sig c:a 25% av den totala kostad. De resterande 75% är kostnander för leverantörer, logistik, lagerhållning och administration. 

Om målet är färre leverantörer, minskad lagerkapital eller hjälp till produktiontion och lagerhållning av Private Label produkter, har vi en lösning som passar er.

E-NUMMER & EDI ( Electronic Data Interchange )

Elma Instruments har mer än 1500 artiklar registrerad i E-nummerbanken. En unik produktidentifikation som följer produktet från tillverkare/leverantör via grossist till installatör och slutanvändare.

Syftet är att effektivisera materielhanteringen, förenkla administrationen för alla led i värdekedjan och förbättra produktspårbarheten.

Använder ni redan E-nummerbanken, så kan EDI vara ett alternativ för att integrera er verksamhet med oss. Eftersom information hanteras elektroniskt är risken för fel mindre och överföringen går betydligt snabbare. Vi klarar order, ordererkännande, följesedel och faktura.