Arbetsmiljö och säkerhet

Våra produkter är designade för att på ett enkelt och riskfritt sätt identifiera potentiella faror, se över miljöförhållanden och för att granska prestandan av diverse säkerhetssystem och utrustning varpå hälsofaror kan upptäckas och förhindras.

Arbetsmiljö och säkerhet (intro)

Elma Instruments kan tillgodose behovet av att en säker arbetsplats upprätthålls. Vi ser till att vara uppdaterade med marknadens senaste kravspecifikationer och standarder för att kunna erbjuda våra kunder de mest effektiva lösningarna. Våra produkter är designade för att på ett enkelt och riskfritt sätt identifiera potentiella faror, se över miljöförhållanden och för att granska prestandan av diverse säkerhetssystem och utrustning. Vi har ett brett produktsortiment som är anpassat för olika branscher och industrier. Exempelvis består vårt utbud av gasdetektorer, spänningsprovare och strålningsmätare, varpå hälsofaror kan upptäckas och förhindras.

Produkterna är designade med ett säkerhetsperspektiv och slutanvändaren i åtanke. Vi är övertygade om att intuitiva produkter bidrar till att operatörer enkelt och effektivt kan utföra mätningar. Vi tror på användning av robusta material och konstruktioner för att säkerställa hög prestation även under tuffa arbetsförhållanden. Dessutom arbetar vi kundnära med vår expertis och tekniska support för att tillhandahålla rätt verktyg och säkerställa hög säkerhet för våra kunder.