Certifieringar

Vi står stolta som innehavare av flera certifieringar som stärker vårt åtagande. Vårt medlemskap i FTI-registret och anslutning till El-kretsen markerar vårt producentansvar för förpackningar och konsumentelektronik.

Certifieringar (intro)


Fti: Elma Instruments är medlem i FTI-registret (Förpackningsinsamlingen) och tar därmed producentansvar för alla våra förpackningar.

 


Elkretsen: 
Elma Instrument är ansluten till El-kretsen och tar därmed producentansvar för all vår konsumentelektronik.