Energioptimering

Förbättra energieffektiviteten genom att optimera användningen och minska förbrukningen. Upptäck energiförluster och ineffektivitet med hjälp av energianalys och termografi.

Energioptimering (intro)

Energioptimering handlar om att effektivisera energianvändning och minska energiförbrukning. Energioptimering kan åstadkommas på flera olika sätt, med en mängd olika produkter. Vanligen handlar det om olika typer av felsökningar och analyser för att först identifiera problemområden, för att sedan vidta effektiviseringsåtgärder. Elma Instruments erbjuder ett brett utbud av mätinstrument som möjliggör identifiering av energiförluster och ineffektivitet i system, vilka kan leda till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar.

Energianalysatorer

Energianalysatorer är en typ av mätinstrument som mäter energiförbrukningen och hjälper till att identifiera var energin används. Genom att använda energianalysatorer kan företag ta reda på vilka delar av en byggnad eller process som använder mest energi och därmed vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen på dessa platser. Det kan exempelvis handla om att byta ut gamla och ineffektiva apparater som drar mycket energi eller att stänga av system istället för att ha dem i stand-by läge. Detta kan göra nytta både för plånboken och för miljön. Genom att göra upprepade loggningar kan energiförbrukningen övervakas över tid. På så sätt kan företaget enkelt kontrollera ifall implementerade åtgärder gett önskat resultat. 

Se våra energianalysatorer här

Termografering

Termografering, även kallad värmefotografering, är en teknik som mäter skillnader i temperatur på en yta eller ett objekt. Med hjälp av infrarött ljus kan områden där det finns en värmeförlust eller en värmeökning identifieras, vilket indikerar ineffektivitet i byggnader eller system. Att vidta åtgärder som exempelvis bättre isolering vid fönster i byggnader eller tätning och/eller utbyte av delar i elektriska system och industriprocesser kan bidra till att energikonsumtionen minskar, produktionen effektiviseras och att avfall minimeras. Alla dessa åtgärder bidrar till att minska det klimatavtryck som verksamheten ger.

Se våra handhållna värmekameror här

Andra mätinstrument

Elma Instruments erbjuder även andra mätinstrument, såsom luftflödesmätare, CO2-mätare och fuktighetsmätare, som kan användas för att optimera inomhusklimatet och därigenom minska energiförbrukningen. Genom att mäta luftflödet kan företag justera ventilationssystemet för att maximera energieffektiviteten utan att behöva tumma på komforten för de anställda. CO2-mätare och fuktighetsmätare kan användas för att se till att luftkvaliteten är god.

Se våra klimatinstrument här