Indutrades miljöarbete

Elma Instruments ingår tillsammans med över 200 andra bolag i Indutrades koncern. Indutrade har höga standarder för miljölagar och policies och Elma Instrument följer Indutrades strategiska ramverk för hållbar utveckling.

Indutrades miljöarbete (intro)
Elma Instruments ingår tillsammans med över 200 andra bolag i Indutrades koncern. Indutrade har höga standarder för miljölagar och policies och Elma Instrument följer Indutrades strategiska ramverk för hållbar utveckling. Tre övergripande mål som Indutrade fokuserar på till år 2030 är:
 
  • Människor: 100 % engagerade medarbetare 
    Fokus på kompetensutveckling, ledarutbildningar, hälsosamma arbetsförhållanden och medarbetares välmående. Frihet och förtroende skapar engagemang som i sin tur bidrar till utveckling och innovation.
  • Miljö: CO2-neutral (scope 1 och 2 GHG) 
    Under 2020 påbörjades arbetet för beräkning av utsläpp av växthusgaser; både direkta utsläpp (scope 1) och indirekta utsläpp från energiförbrukning (scope 2), som beräknas genom GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Målet är minskade utsläpp och att kompensera för oundvikliga utsläpp. 
  • Produkter & kunder: 100 procent av Indutrades bolag bidrar till hållbart kundvärde
    Att genom anpassade lösningar och högkvalitativa produkter bidra till en hållbar utveckling på kundnivå. Vid lansering av nya produkter eftersträvas en snål energiförbrukning och ett minskat koldioxidavtryck. 
Läs mer om Indutrades miljöarbete