Laddinfrastruktur

Skräddarsydda mätinstrument garanterar en enklare process för installation och dokumentation inför driftsättning. Detta kan öka antalet installerade laddstolpar och stödja användningen av elbilar samt bidra till miljömålen.

Laddinfrastruktur (intro)

Att minska utsläppen från transportsektorn är en viktig del av arbetet mot att minska den globala uppvärmningen och för att nå klimatmålen som Sverige och EU satt upp. Omställningen till elbilar är en viktig del av detta arbete eftersom de över dess livscykel släpper ut betydligt mindre koldioxid eller skadliga partiklar. För att möjliggöra denna omställning krävs en väl fungerande laddinfrastruktur som möter behoven hos de som äger elbilar. Elma Instruments har instrumenten som underlättar omställningsarbetet och snabbar på processen för installation av laddstolpar.

Installation av laddstolpar

För en privatpersonen som har eller överväger att skaffa en elbil är tillgången till laddinfrastrukturen av största vikt. Detta innebär tillgång till laddstolpar på offentliga platser, arbetsplatser och i hemmet för att säkerställa tillräcklig räckvidd på uppladdat batteri. Vid installation av laddstolpar är det viktigt att anpassa laddefekten efter ändamålet, så att laddningen sker i en hastighet som är lämplig för parkeringsplatsen. En bil som står parkerad över natten på en icke-publik plats kräver exempelvis inte att uppladdningen går lika snabbt som en bil som står parkerad någon timme på en publik plats. Att installera laddstolpar kan vara komplicerat och därför krävs särskild behörighet. Elma Instruments erbjuder produkter som kan underlätta installationsprocessen, såsom multimetrar, strömkvalitetsanalysatorer och dokumentationssystem inför drifttagning. En förenklad installationsprocess kan leda till att fler laddstolpar installeras, vilket främjar användandet av elbilar och stödjer arbetet mot miljömålen.

Se våra laddstolpar testare här