Solceller

Efter installation av solceller är underhåll och effektoptimering avgörande för att säkerställa hög prestanda och maximal elproduktion. Genom att använda felsökningsinstrument kan problem enkelt identifieras och åtgärdas.

Solceller (Intro)

Att säkerställa en stabil elförsörjning är en viktig del av vår infrastruktur. Här ingår att ha en hållbar plan för elförbrukning, samt att hålla kostnaderna nere. Solceller har blivit ett populärt alternativ som en hållbar energikälla, men eftersom tekniken är relativt ny är det vanligt med problem med utrustningen. Här kan Elma Instruments hjälpa till.

Underhåll & effektoptimering

Uppföljning och granskning av solceller efter installation är väsentligt för att säkerhetsställa hög prestanda och för att få ut maximal elproduktion. Med hjälp av instrument som används vid felsökning kan roten till problem i system likt dessa upptäckas. Genom att felsöka kan exempelvis fel i växelriktaren, glapp i kontakter eller felaktigt dragna ledningar i solceller identifieras och åtgärdas, för att öka solcellens prestanda. På så sätt kan energiproduktionen och livslängden på solcellerna öka. Detta kan ge stora effekter sett ur ett hållbarhetsperspektiv och även ekonomiska besparingar.

Se alla våra solcellstestare