Uppföljning & rapportering

Med våra mätinstrument blir datalogging och sparande av data som energiförbrukning och systemprestanda enkelt. Tillgänglig och begriplig data underlättar utvärdering av tidigare åtgärder samt helhetsmässig hållbarhetsuppföljning.

Uppföljning & rapportering (intro)

Att arbeta mot olika miljömål och hållbarhetsinsatser är ett kontinuerligt arbete som ofta kräver uppföljning och rapportering. För många företag kan det vara en utmaning att lägga tillräckligt med resurser och tid på detta arbete, särskilt när det redan finns mycket att göra i den dagliga verksamheten. Detta arbete behöver dock inte ta en mängd resurser och tid.

Med hjälp av våra mätinstrument blir det enkelt att logga och spara ned relevant data. På så sätt kan exempelvis energiförbrukning och prestanda för system dokumenteras genom ett fåtal knapptryck. Att ha denna information på ett tillgängligt och lättförståeligt sätt gör det möjligt att utvärdera tidigare genomförda åtgärder och att följa upp företagets hållbarhetsarbete på ett mer holistiskt sätt.