Vår påverkan på miljön

Vi är medvetna om att tillverkning och transport av våra produkter har viss påverkan på miljön. Därför arbetar vi internt genom att optimera förpackningslösningar, använda miljövänliga transportalternativ och minska vårt avfall

Vår påverkan på miljön (intro)

Vi har ett gediget hållbarhetsarbete som sträcker sig både över interna och externa målsättningar. Vi är medvetna om att tillverkning och transport av våra produkter har viss påverkan på miljön. Därför arbetar vi internt genom att optimera förpackningslösningar, använda miljövänliga transportalternativ och minska vårt avfall. Vi anser däremot att vi kan ha ett än större inflytande externt och har valt att lägga extra fokus på hur våra produkter kan bidra till ett hållbarhetsarbete hos våra kunder. Med vårt breda sortiment av mät- & testinstrument kan vi hjälpa till att effektivisera stora som små företags energi- och resursanvändning; åtgärder som gör stor skillnad och driver miljötrenden framåt!

Kontakta oss på Elma Instruments idag för att höra mer om våra produkter, tjänster och hur vi kan hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål.