Välkommen till Kimo Instrument AB

Kimo Instrument Sverige AB har blivit en del av Skandinaviens ledande distributör av test- och mätutrustning

Elma Instruments har mer än 40 års teknisk know-how och är Skandinaviens största distributör av test- och mätutrustning. Med mer än 50 välutbildade medarbetare inom olika brancher kan vi nu ge råd och vägledning vid tekniska frågor, likaväl som val av nya produkter, inom alla typer av mätinstrument. 

Vi är därför stolta över nu att kunna ebjuda våra kunder ett ännu bredare sortiment av test- och mätinstrument med hög kvalitet och mycket konkurrenskraftiga priser.

Temperatur, Fukt & Tryck

Fuktmätare med Bluetooth eller en i fickformat gör att mätningen blir smidig och går att genomföra snabbt. Ett instrument som klarar mer än bara temperaturmätning? Välj då ett multi-instrument med vilket du kan mäta inom flera områden utan att behöva använda flertalet olika mätinstrument.

Temperatur, Fukt & Tryckmätare från kända tillverkare som Kimo Sauermann, Protimeter, Tramex & Elma Instruments. 

Se alla produkterna här

Laser & Avståndsmätare

Mät avstånd med hjälp av en laser genom enbart ett knapptryck eller få perfekta uppmärkningsmöjligheter även på långa avstånd med laserljus. Slut med tumstock och måttband eller att rita streck på väggar, golv och tak, när du t.ex. skall montera kök, hänga upp hyllor och lampor, nivellera rörinstallationer etc. 

Laser & Avståndsmätare från kända tillverkare som Leica & Elma Instruments. 

Se alla produkterna här

Ljud, Ljus & Vibration

Lux- och decibelmätningar är viktiga för att försäkra en bra och trygg arbetsmiljö. I produktionsanläggningar, på sjukhus, skolor eller kontor kan både ljus- och ljudnivåer variera kraftigt - därför är det viktigt att mäta den totala exponeringen för att säkerställa att inga arbetsmiljögränser överskrids. Luxmätare och solinstrålningsmätare är idealiska vid installation och efterkontroll av solpaneler, för smidiga mätningar av belysningsgrad och ljusintensitet.

Ljud-, Ljus- & Vibrationsmätare från kända tillverkare som Gossen, Kimo Sauermann, NTi & Elma Instruments. 

Se alla produkterna här

Termografering & Blowerdoor

Genom termografering av elanläggningen när den är i drift kan felen upptäckas tidigt och allvarliga varmgångar och driftstopp kan undvikas. Med en värmekamera är det även enkelt att hitta värmeslingor i golv och väggar, eller upptäcka dåligt isolerade ventilationstrummor och läckage i rörsystemet. Termografering kan med fördel kompletteras med Blowerdoor som snabbt och tydligt visar var det finns täthetsproblem och brister i byggnadens isolering.

Termografering & Blowerdoor från kända tillverkare som FLIR & Minneapolis. 

Se alla produkterna här

Ventilation, Klimat & Kyla

De flesta byggnader använder mer energi än vad de borde göra. Det beror främst på att energi- och installationssystemen inte fungerar som de ska. Vi har varmtrådsanemometrar och vinghjulsanemometrar samt manometrar med funktion för lufthastighetsmätning via tryckmätning för processventilation, komfortventilation, injustering och OVK. Med flera olika varianter ges möjligheten att mäta lufthastighet, luftflöde och temperatur. 

Ventilation, klimat & kyla från kända tillverkare som Value. Kimo Sauermann & Elma Instruments.

Se alla produkterna här

VVS & Gasdetektering

Observera, mät och övervaka de yrkesmässiga exponeringsgränserna och skydda dig själv och ditt team. Gasdetektering är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa sig att det inte finns några explosiva, giftiga eller syrebristande risker för medarbetare och besökare. Här hittar du våra instrument relaterade till personlig luftövervakning på arbetsplatsen.

VVS & Gasdetektering från kända tillverkare som Crowcon, Senko, FieldSENSE, Kimo Sauermann & Elma Instruments.

Se alla produkterna här

Kemi

Oavsett om du skall mäta små tryck i pascal eller stora tryck i bar kan du hitta den riktiga manometern i vårt sortiment. Det är också här du hittar oxygenmätare för syremätning och konduktivitetsmätare för mätning av ledningsförmåga. Vi har ett brett sortiment innehållande allt inom tryck, kemi och fysiska parametrar. Här hittar du alla former av tryck- och dragprovare, mikromanometrar, manometrar, differensmanometrar, differenstrycksmanometrar, trycktransducers, täthetsprovare. konduktivitetsmätare för mätning av ledningsförmåga samt pH-mätare för mätning av en vätskas surhetsgrad samt dynamometrar för mätning av tryck- och dragkraft. 

Kemimätare från kända tillverkare som Chauvin Arnoux, Systronic CAPB & Elma Instruments.

Se alla produkterna här

Pitotrör, Slangar

Ventilationsanläggningar kan vara rena energislukare, om de inte underhålls och regleras in korrekt, så att de levererar de luftmängder som krävs, varken mer eller mindre. Tumregel: Sänks flödet med 20%, medför det en energibesparing på ca. 50%. För att kunna reglera in en anläggning korrekt, krävs det naturligtvis först och främst en rättvisande mätning av det aktuella flödet.

Pilotrör & Slangar från kända tillverkare som Kimo Sauermann & Elma Instruments. 

Se alla produkterna här

Regelsökare & Väggscanner

Smarta och praktiska verktyg för snabb sökning av reglar av trä och metall i vägger, golv, betong mm. När man skall borra är det viktigt att veta var armeringsjärn eller elkablar är placerade. Vid farlig AC-spänning så varnar instrumentet med en tydlig text i displayen. Våra instrument är den idealiska lösningen för alla borr- och montagearbeten där man vill vara säker på att borra på det riktiga stället första gången.

Regelsökare & Väggscanners från Zircon. 

Se alla produkterna här

Rökprodukter

Vi erbjuder rök i många former, från små rökpennor till stora rökpatroner i många färger och hela vägen upp till stora rökmaskiner för kontinuerlig användning. Bland de många användningsområdena kan bl.a. nämnas test av röklarm, test av ventilations- och utsugningsanläggningar för kontroll av luftens rörelser, täthetskontroll av byggnader, rör och kanaler samt vid skadedjursbekämpning för att konstatera otäta kloaker.

Rökprodukter från kända tillverkare som Tiny, Björnax & FP-smoke. 

Se alla produkterna här

Slangar, kopplingar mm

Ett stort utbud av PVC- och PA-slangar lämpliga för bl.a täthetsprovning. I vårt sortiment har vi även Silikonslang speciellt framtagen för tryckmätning. Här finner ni även tillbehör som Slangmuff, Slang-Y-muff, Slang-T-muff, Slangklämma.

Slangar & Kopplingar från Elma Instruments. 

Se alla produkterna här

Läckindikering, Gas

Det finns många farliga miljöer där man inte vill ha läckage. Genom att använda läcksökare kan du snabbt och enkelt hitta läckor av brännbara gaser innan det blir farligt. Sniffers är ett litet, smidigt och praktiskt instrument som på ett otroligt enkelt sätt kan detektera var en läcka finns. 

Läckindikering av Gas från kända tillverkare som Systronic CAPB, Digitron, Kimo Sauermann & Elma Instruments.. 

Se alla produkterna här

Läckindikering, Tryckluft

Läcksökare som via ultraljudsmätning detekterar läckor i tryckluftssystem. Genomför din sökning med en ultraljudsdetektor och ultraljudssensor. Vi har allt från enkla instrument som kan detektera läckage i t.ex. trycklufts- & gasinstallationer, vakuuminstallationer, tankar och även på pneumatiska anläggningar, till digitala high-end instrument med touchscreen, digitalkamera, infraröd temperatur.

Läckindikering av Tryckluft från kända tillverkare som UE Systems, FLIR, Distran & Elma Instruments.. 

Se alla produkterna här

Läckindikering, Vatten

Vattenläckage kan ställa till med stora problem. En elektronisk vattendetektor är ett självständigt instrument med inbyggt batteri, som bara placeras,  där det är risk för vattenläckage, t.ex. under radiatorer, tvättmaskiner, i källaren eller där det kan vara fara för vattenläckage. Instrumentet kan flyta och avger vid alarm, en akustik signal, med en styrka på 85 dB, sålänge den detekterar vatten och maximalt upp till 72 timmar i alarmläge. 

Vattendetektor från Zircon. 

Se alla produkterna här

Tachometer/varvräknare

Portabla varvtalsmätare/tachometrar, för optisk och mekanisk mätning. Instrumenten används för mätning av rotation och hastighet (varvtalsmätning och frekvensmätning) exempelvis verkstäder, laboratorier och maskiner. Instrumenten är ofta av hög säkerhetsklass och tåliga för att vara så användarvänliga som möjligt samt klara sin miljö som ofta är rätt krävande.

Tachometer & varvtalsräknare från kända tillverkare som Chauvin Arnoux, Kimo Sauermann & Elma Instruments. 

Se alla produkterna här

Service & Kalibrering

Genom att kalibrera ditt instrument håller du det uppdaterat. Kalibreringscertifikat garanterar högsta noggrannhet och rekommenderas att genomföras en gång per år. Hos Elma Instruments lägger vi stor vikt på att alltid kunna erbjuda bästa möjliga service.

Vi arbetar hårt på att ha marknadens snabbaste servicetid, vare sig det gäller kalibrering eller reparation.

Läs om Service & Kalibrering här