CO2 - Vad är det och hur mäter man det?

CO2 - Vad är det och hur mäter man det?

CO2 är en molekyl bestående av 1 kolatom och 2 syreatomer, som naturligt uppträder som en gas i vår atmosfär. Innehållet av CO2 i jordens atmosfär varierar från plats till plats, såväl som med årstiderna. Koncentrationen faller en smula på våren och beroende på ökad fotosyntes som medför ökat upptag av CO2 från växter. CO2 kan som andra ämnen, uppträda i 3 former, gas-, flytande och fast form beroende på tryck och temperatur. I fast form är CO2 bättre känt som torris. Vid temperatur högre än -78,5 °C ändrar torris form från fast form, direkt till gasform. Man kallar det att molekylen ”sublimerar”. Först vid tryck högre än 5,1 atmosfärer kan CO2 uppträda i flytande form.

CO2 är alltså en gas som naturligt uppträder i jordens atmosfär i relativt låga koncentrationer, och som här betecknas som en växthusgas. Så långt tillbaka som forskarna kan mäta koncentrationen av CO2, vilket är en period på ca. 800,000 år, har koncentrationen gått mellan knappt 200 och upp till ca 300 ppm. Först i löpet av de senaste 100 åren har koncentrationen stigit till över 300 ppm. 2017 översteg den genomsnittliga CO2 -koncentration 400 ppm, som ett globalt genomsnitt.

CO2 är i mindre koncentrationer osynlig och luktfri. I större koncentrationer har CO2 en skarp lukt, och om man andas in den, ger den en sur smak i munnen. Människan påverkas av CO2 i större koncentrationer, varför koncentration bör hållas så låg som möjlig. När vi talar CO2 i samband med inomhusklimat i undervisningslokaler är gränsvärdet satt till 1000 ppm. Om man överskrider detta värde bör man optimera ventilationen i lokalen. Detta eftersom koncentrationsförmågan påverkas redan från detta värde. Vid koncentrationer över 5000 ppm rekommenderar man att allt arbete upphör. Koncentrationer över 50,000 ppm betecknas som farliga, eller till och med dödliga för människor och djur.

Människor är inte speciellt bra på att märka av långsamt stigande koncentration av CO2, när man till exempel är i ett dåligt ventilerat rum. Normalt sett registrerar vi människor hög koncentration i ett rum, om vi plötsligt presenteras för denna, varvid vi förnimmer att luften verkar tung. Därför kan det vara en god idé att övervaka koncentrationen av CO2 med elektronisk mätutrustning, eftersom mätning av CO2 är förhållandevis enkelt sett i förhållande till många andra gaser. CO2 påverkas inte av skiftande temperatur eller luftfuktighet. CO2 är dock tyngre än atmosfärisk luft, varför den vid höga koncentrationer kan resultera i syret trängs bort vilket sker underifrån. 

Mätning av CO2 utförs normalt med användning av infrarött ljus eftersom bindningarna mellan syre- och kolatomerna absorberar infrarött ljus. Reduktionen av intensitet av det infraröda ljuset är alltså ett uttryck för koncentrationen. CO2 mäts antingen i ppm (parts per million) eller i volym-%.

Se produkterna här