Elma Instruments informerar om Temperatur-screening

Elma Instruments informerar om Temperatur-screening

I samband med COVID-19 / Corona-virussituationen är behovet av temperaturscreening högre än någonsin. Förhöjd temperatur hos personer kan indikera ett febertillstånd som man vill identifiera/visualisera.

Oavsett om det gäller en snabb temperaturavläsning, en halv eller helautomatisk identifiering, kan Elma Instruments leverera dessa lösningar. För semi- och helautomatiska lösningar används en algoritm i kameran, som beräknar en genomsnittlig ”baselinetemperatur”
 
Baserat på denna baselinetemperatur väljs ett offset – summan av baseline + offset är larmtemperaturen som söks efter. När kameran detekterar en person som avviker från denna temperatur, varnar den med båda ett akustiskt och ett visuellt larm

Kontakta Elma Instruments AB på +46 8 447 5770 och få mer information om temperatur-screening

Har du redan en FLIR termokamera, hittar du här en guide för hur du ställer in kameran för temperatur-screening av personer.