Pris

Pris

Brand

Sortering

Upprätta ny lista
Spara
Elma 92 Fältstyrkemätare
Med Elma 92 kan du kontrollera strålningen från högfrekventa elektriska apparater i din omgivning. Typiska applikationer kan vara strålning/störningar från radiosändare, mobiltelefoner, trådlösa nätverk eller läckage från mikrovågsugnar. Elma 92 har en inbyggd isotopisk prob som detekterar elektriska fält i frekvensområdet 50Mhz-3,5GHz. Elektrisk fältstyrka uttrycks som V/m och med Elma 92 kan du mäta fältstyrka i området 20mV/m til 108,0V/m. Instrumentet lagrar max-/min- och genomsnittsvärde, har programmerbar alarmfunktion och minne för 99 mätningar. För mätningar på avstånd från störkällan kan instrumentet beräkna magnetisk fältstyrka (A/m) och strålningstäthet mW/m2. Levereras i väska med batteri och manual.
Läs mer

Elma 92 Fältstyrkemätare

EAN 5706445340262

E-NR 4210523

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

2 395,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Elma 1392 EMF tester
Elma 1392 är tillverkad för att ge användaren ett snabbt, säkert och enkelt sätt att mäta elektromagnetisk fältstrålning i närheten av kraftledningar, hemma samt på industriella applikationer. Elma 1392 är ett kostnadseffektivt, handhållet instrument som mäter elektromagnetisk fältstrålning vid olika bandbredder. Man kan avläsa mätvärdet i mikro Tesla eller milli Gauss och instrumentet har inbyggd Data Hold och Peak Hold.
Instrumentet kan logga i realtid antingen via en PC eller direkt till det inbyggda minnet.

Elma 1392 levereras inklusive manual, batterier, RS-232 interface samt programvara.

Rekommenderat tillbehör är en
USB RS232 Adapter EAN: 5706445110834
Läs mer

Elma 1392 EMF tester

EAN 5706445340293

E-NR 4200951

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

2 495,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Elma 291 elektrostatisk mätare

Med den nya Elma 291 är det nu möjligt att mäta den statiska elektriciteten innan den blir urladdad.

När t.ex. plast gnider mot andra ämnen kan det uppstå statisk elektricitet, som i värsta fall kan vara farlig. När transportbandet rular över nylonhjul, när man går på fleece-/plastmattor med gummiskor och liknande kan man använda Elma 291 för att kontrollera den statiska spänningen och värdera om man skall koppla en permanent avledning till jord.

Elma 291 kan mäta i området från -20.000 kV till +20.000 kV och har en loggningsfunktion med 2 loggningar i sekunden och plats för 99 loggningar.

Elma 291 levereras med: skyddsväska, batteri, extra keramiska avståndspinnar, jordledning och manual

Läs mer

Elma 291 elektrostatisk mätare

EAN 5706445170005

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

4 295,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Elma 593 5G Electro smog meter - Feltstyrkemåler

Med Elma 593R kan du kontrollere strålingen fra højfrekvente elektriske apparater i dine omgivelser.
Typiske applikationer kan være udstråling/støj fra radiosendere, mobiltelefoner, trådløse nettværk eller lækage fra mikrobølgeovn.

E
lma 593R har indbygget isotopisk probe som detekterer elektriske felter i frekvensområdet 10Mhz-8GHz.

Elektrisk feltstyrke udtrykkes som V/m, og med Elma 593R kan du måle feltstyrke i området 20mV/m til 108,0V/m. Instrumentet lagrer maks/min og gennemsnits værdi, har programmerbar alarmfunktion og hukommelse for 99 målinger.

For målinger over afstand fra støjkilden kan instrumentet beregne magnetisk feltstyrke (A/m) og strålingstætthed mW/m2. Leveres i taske med batteri, brugermanual og oplader

Läs mer

Elma 593 5G Electro smog meter - Feltstyrkemåler

EAN 5706445340330

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

7 195,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Elma Fieldsense 2.0 RF personskydd

Elma Fieldsense 2.0 är ett helt nytt sätt att tänka personskydd vid arbete på alla anläggningar med sändareffekt, t.ex. mobilmaster. Där andra detektorer kräver att teknikern förhåller sig till ett tal, är Fieldsense 2.0 tänkt som äkta personskydd. Med 2-200% visuell indikering och tydligt akustiskt larm när strålningsnivån överskrider 50%, samt design och tankegång som du känner igen från t.ex. syremätare och andra gasdetektorer för personskydd.

Täcker alla vanliga frekvenser för t.ex. TV, FM och mobilfrekvenser från 50MHz till 6GHz. Isotropisk antenn säkrar mot ”döda vinklar”. Eftersom det är skillnad på hur farliga olika frekvenser är, mäter Fieldsense 2.0 dessutom frekvensviktat, vilket säkrar korrekt larm på alla signaltyper och frekvenser. Möjlighet att sätta fast den på t.ex. en klättersele, akustiskt falllarm samt robust och kapslingsklass IP64 sätter pricken över i-et.

Följer bl.a. 2013/35/EU guideline för elektromagnetisk arbetsmiljö.

Elma Fieldsense 2.0 levereras klar för användning med batterier i en väska med handledsrem och fästanordning.

Läs mer

Elma Fieldsense 2.0 RF personskydd

EAN 5706445111558

E-NR 4202628

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

8 295,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Elma Fieldsense 60 RF personbeskyttelse

Elma Fieldsense FS60 är ett helt nytt sätt att tänka personskydd vid arbete på alla anläggningar med sändareffekt, t.ex. mobilmaster, även i hela det nya 5G-spektrat. där andra detektorer kräver att teknikern förhåller sig till ett tal, är Fieldsense 2.0 tänkt som ett äkta personskydd. Med 2-200% visuell indikering och ett tydligt  akustiskt larm när strålningsnivån överskrider 50%, samt design och tänk som man känner igen från t.ex. syremätare och andra gasdetektorer för personskydd.

Täcker alla vanliga frekvenser från t.ex. TV-, FM- och mobilfrekvenser från 50MHz till 60GHz. Den isotropiska antennen säkrar dig mot ”döda vinklar”. Då det är skillnad på hur farliga olika frekvenser är, mäter Fieldsense FS60 dessutom frekvensviktat, vilket säkrar korrekt larm på alla signaltyper och frekvenser. Möjlighet att fästa den till t.ex. en klättersele, akustiskt fallarm samt ett robust och vattentätt IP64-chassi sätter pricken över i:et.

Följer bl.a. 2013/35/EU guideline för elektromagnetisk arbetsmiljö (LINK).

Elma Fieldsense FS60 levereras klar för användning med batterier i en skyddande väska med handledsrem och fästbeslag.

Läs mer

Elma Fieldsense 60 RF personbeskyttelse

EAN 5706445111657

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

11 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer