Pris

Brand

Sortering

Upprätta ny lista
Spara
Elma 6501

Elma 6501 är en smart kabelmätare.
Väldigt enkel användning med milliohm-principen. Vridomkopplaren använder du enkelt för att välja standardkabeldimensioner från 0,15 till 240 kvadrat och tryckknappen ställer du in på aluminium eller koppar. Dessutom 8 anpassningsbara kabeltyper. Kelvin-mätprincipen kalibrerar automatiskt motståndet hos testledningar och klämmor, vilket tillsammans med temperaturkompensation säkerställer exakta resultat.


Elma 6501 är både en kabellängdsmätare och milliohmmätare, med en upplösning så låg som 100μΩ, och kan därför även användas för att mäta väldigt små motstånd.


Mätaren mäter kabellängder baserat på motstånd, och inte på TDR-Reflektometerteknik. Då behöver man inte veta NVP-Värdet, vilket ofta är okänt på olika installationskablar. Ställ helt enkelt vridomkopplaren på kabeldimensionen, montera / kortslut två ledningar och anslut terminalerna till den strömlösa kabeln och läs av resultatet. Längden beräknas enkelt utifrån den uppmätta resistansen, som är fördefinierad för standardkabeldimensioner. Inga svåra inställningar, bara en enkel läsning.


Elma 6501 Kabellängdsmätare och milliohmmeter är redo att användas med 4-trådssonder med krokodilklämmor, batterier och manual.

 

Läs mer

Elma 6501

EAN 5706445840717

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

2 495,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Metrel MI3242 Microohmmeter, 2A testström

Exakta mätningar på mindre applikationer skall utföras med stor noggrannhet och med hög säkerhet. De kraven uppfylls till fullo av Metrel MI3242, både med hjälp av de justerbara testströmmarna, som går från 10mA-2A, men också genom instrumentets säkerhetskategori - KAT IV. Det är fokus på säkerheten.

Metrel MI3242 har ett mätområde som går från 10mΩ-200Ω, med en upplösning på ned till 1µΩ, samt en noggrannhet på 0,25% av avläst värde. Man kan spara upp till 1500 mätresultat i det interna minnet, som i efterhand kan analyseras i den medföljande programvaran.

Metrel MI3242 levereras komplett med testledningar, krokodilklämmor, programvara, väska, 6 st uppladdningsbara batterier, laddare, USB- och RS232-kabel samt manual och kalibreringsbevis.

Läs mer

Metrel MI3242 Microohmmeter, 2A testström

EAN 5706445481293

E-NR 4200507

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

12 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
CA 6240 Microohmmeter

Chauvin Arnoux CA 6240 är en robust avancerad mikroohmeter avsedd för användning i fält. Instrumentet är vattentätt, har en stor lättläst display och mäter motståndet ner till 5μΩ. CA 6240 mäter enligt 4-ledarprincipen och kan fungera utan nätspänning, med det inbyggda batteriet och laddare.
Den automatiska mätfunktionen aktiveras när det finns stabilitet mellan de två mätpunkterna. Instrumentet är unikt på alla ställen där extra hög noggrannhet och upplösning krävs, till exempel på små motstånd. motorer, generatorer, transformatorer, vindkraftverk, kontakter, kablar, blixtledare osv.

Instrumentet har inbyggt minne. Med hjälp av "Microohmveiw" -programmet kan mätningarna överföras till pcn.

CA 6240 uppfyller IEC 61010-1 CAT III 50V och levereras komplett i en kraftig väska inkl. testledningar, nätkabel för laddning och PC-kabel.

Läs mer

CA 6240 Microohmmeter

EAN 5706445290871

E-NR 4202345

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

32 495,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Metrel Mi3250 Microohmmeter, 10A testström

Exakta mätningar på låg- och mellanspänningsapplikationer skall utföras med stor noggrannhet och med hög säkerhet. De kraven uppfylls av Metrel MI3250, både med hjälp av de justerbara testströmmarna, men också genom instrumentets säkerhetskategori - KAT IV. Det är fokus på säkerheten. Använd instrumentet till att testa kontaktresistansen på exempelvis brytare eller strömskenor.

Möjligheten för testströmmar på ända upp till 10A ger mer pålitliga mätresultat. Metrel MI3250 har ett mätområde som går från 2mΩ-2kΩ, med en upplösning på 0,1µΩ, samt en noggrannhet på 0,25% av avläst värde. Denna egenskap gör instrumentet perfekt till verifikationsmätningar och ger användaren alla förutsättningar för att leverera noggranna och exakta resultat. Man kan fritt ställa in gränser i testarens inställningar. Man kan spara upp till 1000 resultat i det interna minnet, som i efterhand kan analyseras i den medföljande programvaran.

Metrel MI3250 levereras komplett med matningsledning, testledningar, krokodilklämmor, programvara, väska, USB- och RS232-kabel samt manual och kalibreringsbevis.

Läs mer

Metrel Mi3250 Microohmmeter, 10A testström

EAN 5706445481286

E-NR 4200506

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

32 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
CA6255 Microohm-meter, 10A, 0,1 µOhm

Med IP64 kapslingsklass samt en display som är stor och lättavläst passar dessa både i krävande industrimiljö och för fältbruk. Dessa µ-ohmmätare är idealiska för mätning av övergångsresistanser på anslutningspunkter samt jordförbindelser på maskiner, kablar, transformatorer och liknande. 

Mäter resistansen med kelvin-klämmor eller mätspetsar med 4-ledarkoppling för högsta upplösning och noggrannhet med inställbar mätström upp till 10 A. De är dessutom mycket enkla att använda med sin automatmätningsfunktion när flera mätningar ska utföras efter varandra.

CA6255 har även automatisk kompensering av termospänningar och omgivningstemperatur. Till den är det även möjligt att ansluta en extern temperaturgivare för temperaturkompensering.

Med en funktion för inställbara larmgränser görs underhållsarbetena enklare då många jordförbindningstester utförs.

Med inbyggda uppladdningsbara batterier samt minne och kommunikation till pc. Med svensk mjukvara för rapportgenerering.

Läs mer

CA6255 Microohm-meter, 10A, 0,1 µOhm

EAN 3663653001373

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

52 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Metrel MI3252 Microohmmeter
Exakta mätningar på låg-, mellan och höspänningsapplikationer skall utföras med stor noggrannhet och med hög säkerhet. De kraven möts till fullo av Metrel MI 3252, både pga de justerbara testströmmarna (100mA-100A), men också pga instrumentets säkerhetskategori - kat IV. Fokus på säkerheten. I fall av felaktig anslutning, detekterar instrumentet automatiskt kontinuitet i strömkretsen och står emot externa spänningar. Använd instrumentet till att mäta kontaktresistans på t ex högspänningsbrytare, där IEC 62271-100 säger att man skall testa med minst 50A.Möjligheten till att testa med ända upp till 100A ger mer pålitliga resultat, då belastningen kommer närmare normala friftsförhållanden.

Metrel MI 3252 har ett mätområde som går från 10 mikroohm upp till 20 ohm, med en upplösning på 1nanoohm samt en noggranhet på 0,25% av avläst värde. Denna egenskap gör instrumentet perfekt till verifikationsmätningar och ger användaren alla förutsättningar att få noggranna och exakta resultat. Man sätter in sina gränsvärden i testaren, som man sedan jämför sina resultat med. Däretfer godkänns eller kasseras de. Man kan spara upp till 1000 resultat i det interna minnet som sedan kan analyseras i den medföljande windowsprogramvaran.

Instrumentet är transportabelt och kommer inbyggt i ett robust chassi som skyddar mot stötar etc. Instrumentet håller IP-klass 64. Metrel MI 3252 levereras komplett med strömtestledning, potentialtestledning, krokodilklämmor, windowsprogramvara, väska, kommunikationkablar, manual och kalibreringscertifikat.
Läs mer

Metrel MI3252 Microohmmeter

EAN 5706445481125

E-NR 4203469

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

59 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
CA 6292 Microohmmeter, 200A testström

CA6292 är en mikro-ohmmeter för mätning av låga resistanser med kelvinklämmor och 4-trådsmetoden, med en testström upp till 200 A.

Med bakgrundsbelyst display för visning av mätresultat ner till 0,1 µΩ.

För mätningar på tågfordon för kontroll av axel- och boogieresistanser samt svetspunkter och rälskontinuitet där en testström på minst 50 A ofta är nödvändig.

Även lämplig för mätning på mellanspännings- och högspänningsapplikationer vid både tillverkning och underhållskontroll. Exempelvis brytarkontroll och jordförbindelsekontroll. Med BSG-läget (Both sides grounded) kan mätningar göras på objekt där båda sidorna är anslutna till jord.

Med det interna kylsystemet kan mätningar upp till 100 A utföras under obegränsad tid ,  samt upp till 120 s om testströmmen är över 100 A. Testströmmarna har fasta steg eller är inställbara upp till 200 A.

Konfigurering och rapportgenerering kan göras på frontpanelen eller med den svenska mjukvaran Dataview via USB till PC.

Instrumentet har minne för 8000 mätningar, där varje minne kan namnges för enkel rapportgenerering. Framtida uppdateringar av instrumentets firmware görs enkelt med en USB sticka.

Läs mer

CA 6292 Microohmmeter, 200A testström

EAN 3760171419830

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

94 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
EuroSMC PRIME Dynamisk Mikroohmmeter

Motståndsmätning med mikroohmmetrar är en välkänd och erkänd metod för att kontrollera bultade förband som kopparskensförband, men lämpar sig också särskilt väl för att mäta kontaktresistansen hos en brytare som över tid kan påverkas av smuts, slitage och åldrande.

EuroSMC PRIME är den enda mikroohmmetern med integrerade kontaktresistans och dynamiska resistansmätningsfunktioner (DRM). DRM mäter resistans i förhållande till tid och ger i form av en graf en bild av tillståndet för en brytares kontaktuppsättning - idealisk för mätning på SF6 och vakuumbrytare.

Med en enkel och intuitiv pekskärm och ett urval av fördefinierade testinställningar är PRIME lätt att använda och sparar tid; före varje test kontrollerar PRIME anslutningar och varnar vid fel, och efter att testet är avslutat avmagnetiseras föremålet automatiskt.

Mätresultat kan sparas i det inbyggda minnet, på ett USB-minne eller skrivas ut direkt från den inbyggda skrivaren.

EuroSMC PRIME finns med en testström på 200 A eller 600 A.

PRIME levereras med en väska inklusive alla nödvändiga testkablar, teststickor och krokodilklämma, samt USB-kabel och PC-mjukvara.

Läs mer

EuroSMC PRIME Dynamisk Mikroohmmeter

EAN 1033212

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70

Upprätta ny lista
Spara
HT Equitest 10A Kontinuitetstestare

Med HT Equitest är det nu möjligt att genomföra kontinuitetstester av skyddsledare och anslutningar med 10A.

HT Equitest används via app eller ansluts till installationstestare (t.ex. Combitest 422 eller Combitest 425) med en optisk kabel.
Observera att HT Equitest måste kopplas till både installationstestare och ett 230V-uttag.

Läs mer

HT Equitest 10A Kontinuitetstestare

EAN 8052870673374

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

15 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer