Pris

Brand

Sortering

Upprätta ny lista
Spara
Elma RCDtest för jordfelsbrytare

Elma RCDtest är ett litet och smidigt instrument för test av jordfelsbrytare. Den 2-poliga spänningstestardesignen betyder att det inte är nödvändigt med 3 händer för betjäning.

Resultatet visas på en kraftig lysande OLED-färgdisplay, som gör instrumentet idealiskt både i dagsljus och i mörker. Instrumentet har dessutom en inbyggd lampa, så arbete i mörka omgivningar blir ännu enklarer.

Instrumentet testar om jordfelsbrytaren löser ut vid rätt ström och tid. Man kan testa typ A, AC, selektiva, vid 0/180°, x1/2, x1, x2 och x5 med visning av reaktionstid och med rampfunktionen visas även frånkopplingsströmmen. Dessutom mäts loop-impedans, spänning samt bröringsspänning.

Elma RCDtest håller IP 43 och levereras inkl. testledning, väska och manual. Uppfyller IEC 61010-1 och 61557 kat III 300V.

Läs mer

Elma RCDtest för jordfelsbrytare

EAN 5706445830008

E-NR 4211026

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

6 395,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Kyoritsu 4140 loopmeter
KEW 4140 är en smidig loopmeter med en speciell anti trip funktion, så att jordfelsbrytaren inte löser ut när man mäter felslingeimpedansen.
Instrumentet är väldigt enkelt att använda, har låsbar testknapp och en stor belyst display som gör det enkelt att läsa av i mörka omgivningar. Instrumentet kan mäta både fas/jord, fas/noll samt fas/fas och visar både impedans och kortslutningsström samtidigt. Härigenom kan både ik min och ik max bestämmas.

KEW 4140 håller IP54 och mäter även spänning, frekvens samt fasföljd. Instrumentet levereras komplett i en praktisk väska inkl. ledningar, manual och batterier. Uppfyller IEC 61010-1 kat. III 300V.
Läs mer

Kyoritsu 4140 loopmeter

EAN 5706445251018

E-NR 4204997

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

8 395,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Kyoritsu 5410, JFB-testare, 400VAC

Beskrivning och data se databladet.

Läs mer

Kyoritsu 5410, JFB-testare, 400VAC

EAN 4560187060748

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

8 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
SmarTEC MI 3122

SmarTEC MI 3122 är ett robust serviceinstrument i smidig och praktisk design. Instrumentet mäter kortslutningsström till både fas/jord, fas/noll samt fas/fas, därmed kan alla upptänkliga kortslutningsnivåer fastslås. Kontroll av skydd mot indirekt beröring sker automatiskt direkt efter mätningen med hjälp av de inbyggda säkringstabellerna. Detta är en helt unik funktion som inte finns hos andra leverantörer. Detta hjälpmedel sparar tid och skyddar mot den mänskliga faktorn att läsa av säkringskurvorna på ett felaktigt sätt.

SmartTEC MI 3122 kontrollerar utöver kortslutningsnivåer och beröringsfri spänning även jordfelsbrytare typ A och AC, med (G)enerell och (S)elektiv funktion. Instrumentet har inbyggt minne och med hjälp av Windows programvaran Eurolink är det möjligt att i efterhand dokumentera kontrollen i en rapport.

Fasföljdstest samt spänningsmätning med TRMS är ytterligare två funktioner som finns inbyggda i SmarTEC MI 3122. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V samt KAT IV 300V och levereras komplett inkl. testledningar, nätledning, krokodilklämma och manual.


Lösenord till din SmarTEC och programvaran (Eurolink) beställes separat (se Tillbehör A1291-4200630) och vid köptillfället lämnas mailadress (som koden skickas till) och serienr på ditt instrument.

Läs mer

SmarTEC MI 3122

EAN 5706445480906

E-NR 4200396

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

9 495,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Metrel MI3125 Eurotest COMBO
Metrel MI3125 Eurotest är det perfekta instrumentet för dig som har användning för en enkel lösning utan minne och PC-kommunikation

Metrel MI3125 Eurotest har inbyggd säkringstabell som automatiskt jämför kortslutningsmätningen med den valda säkringens brytkurva och härefter godkänns eller kasseras mätningen. Med sin kompakta storlek och stora display är Metrel MI3125 Eurotest enkel och bekväm att använda. På den stora belysta displayen visas alla mätningar och det indikeras tydligt om mätningen är godkänd i förhållande till valda gränser, både med röd eller grön färg, men också grafiskt i displayen.

MI3125 Eurotest bjuder på många spännande möjligheter, bl.a. en mycket användarvänlig hjälpmeny med anslutningsdiagram direkt i displayen.
• Kortslutningsström/loopimpedans, fas/noll, fas/jord och fas/fas.
• Testar jordfelsbrytare typ AC och A (med pulserande DC). Rampfunktionen anger både frånkopplingstid och ström.
• Lågohm - 200mA test på skyddsledare.
• Isolationstestare med 50, 100, 250, 500 och 1000V testspänning.
• 2-poligt övergångsmotstånd till jord
• Fasföljdsvisning och spänningsmätning upp till 550V

Metrel MI3125 Eurotest COMBO uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och KAT IV 300V.
Levereras komplett i väska inkl. 6 st uppladdningsbara batterier, laddare, universalkabel, 3st krokodilklämmor, 3 st testpinnar, nackrem, testledning med Schuko-kontakt och manual.
Läs mer

Metrel MI3125 Eurotest COMBO

EAN 5706445481170

E-NR 4200419

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

11 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Combitest 422

Installationstest, verifikation vid driftsättning, slutkontroll, kärt barn har många namn. I grund och botten handlar det om att testa våra elinstallationer, och leverera ett säkert arbete. HT Combitest 422 är det senaste instrumentet för enkel installationstest. Här har man inte 1000 inställningsmöjligheter, men med ett överskådligt mätminne för dokumentation. Men Combitest 422 har trots det mycket att komma med. Alla nödvändiga tester för slutkontroll, inklusive t.ex. test av jordfelsbrytare typ B och beräkning av spänningsfall, som normalt bara finns i de stora modellerna. En helt ny och extremt klar display, med svart skrift på vit bakgrund, vilket ger lättare avläsning under alla förhållanden. Dessutom ger Combitest 422 dig möjlighet till 10A kontinuitetstest (tillbehör) med 4-ledartest, för noggrann mätning av små resistanser eller där det är skärpta krav i t.ex. medicinska installationer.

Med sin kompakta storlek och extremt tydliga display med svart text på vit bakgrund, är Combitest 422 perfekt för snabba och enkla tester, och användarvänligheten är i topp med anslutningsdiagram direkt på skärmen. Instrumentet klarar alla nödvändiga mätningar, bl.a:

– Lågohmsmätning med 200mA – för mätning på skyddsledare.
– Isolationstest 50, 100, 250, 500 och 1000V – för mätning av isolationsresistans.
– Loop-/slingimpedans fas/fas, fas/nolla och fas/jord, med direkt visning i ohm och beräkning av kortslutningsström i A och kA. För att bestämma Ik min och Ik max.
– Med adapter IMP 57 kan man mäta låga impedanser i mΩ och höga kortslutningsnivåer upp till 100kA (tillbehör).
– Testar alla typer av JFB, typ A, B, AC och selektive, 0/180° och visar direkta frånkopplingstid, frånkopplingsström, Ub/beröringsspänning och jordmotstånd.
– 2-poligt övergångsmotstånd till jord.
– Direkt mätning av spänningsfall.
– Mäter spänning, frekvens samt fasrotation.
– Minne för 999 mätningar.
– Optisk USB port för PC-kommunikation och svensk programvara med exportmöjligheter till t.ex. Excel (tillbehör).

Combitest 422 levereras i väska, inkl. testledningar, krokodilklämmor, testpinnar, Schuko-kontakt, kalibreringsfäste och manual. Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 300V.

 

Läs mer

Combitest 422

EAN 8052870670762

E-NR 4202622

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

12 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Metrel MI3125BT Eurotest COMBO m. Bluetooth

Metrel MI3125BT Eurotest COMBO är världens första installationstestare med inbyggd Bluetooth som ger möjlighet att kommunicera trådlöst både med PC. Alla kontroller som krävs enligt gällande standarder, kan instrumentet utföra och dessutom kan instrumentet testa jordfelsbrytare av typ B. Det slut med att åka hem för att kontrollera i säkringskurvor och göra extra beräkningar efter test av installationen. Instrumentet har inbyggda säkringstabeller, som automatiskt jämför kortslutningsmätningen med den valda säkringens brytkurva och härefter godkänner eller underkänner mätningen.

Med sin kompakta storlek och stora display är Metrel MI3125BT Eurotest COMBO enkel och bekväm att använda. Skall man göra flera tester under kort tid, är instrumentet praktiskt och ergonomiskt utformat så upprepade mätningar kan utföras enkelt. På den stora, belysta displayen visas alla mätningar och det indikeras tydligt om mätningen är godkänd enligt de valda gränserna, både med färgindikation av en röd eller grön färg, men också grafiskt i displayen.

Metrel MI3125BT Eurotest COMBO bjuder på många spännande möjligheter, bl.a. en mycket använd-arvänlig hjälpmeny med smarta anslutningsdiagram direkt på displayen.

– Kortslutningsström/loopimpedans, fas/noll, fas/jord och fas/fas.
– Testar alla typer ev jordfelsbrytare, både typ AC, A (med pulserande DC) och B. Den smarta rampfunktionen anger utlösningsström och -tid.
– Lågohm - 200mA-test på utjämningsförbindelser (kontinuitetstest).
– Isolationstest med 50, 100, 250, 500 och 1000V testspänning.
– 2- och 3-poligt övergångsmotstånd till jord
– Fasföljdsvisning och spänningsmätning upp till 550V
– Inbyggt minne för 500 mätningar och möjlighet för uppbyggning av installationsstruktur på instrumentet.
– Svensk windowsprogramvara för snabb och enkel dokumentation, med möjlighet att redigera och göra egna kommentarer.
– Inbyggd hjälpfunktion– Otroligt effektivt verktyg till stor hjälp för montörer eller tekniker, som gör att anslutningarna alltid kan utföras korrekt. Slut med manualer som försvinner, allt finns i instrumentet.


Metrel MI3125BT Eurotest COMBO uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och KAT IV 300V.
Levereras komplett i väska inkl. 6 st uppladdningsbara batterier, laddare, universalkabel A1011, 3 st testpinnar, 3 st krokodilklämmor, testledning med Schuko-kontakt, nackrem, manual, PC-kabel (RS- 232/USB) samt svensk windowsprogramvara.
 

Läs mer

Metrel MI3125BT Eurotest COMBO m. Bluetooth

EAN 5706445481309

E-NR 4200123

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

14 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Combitest 425

Combitest 425 sätter helt nya standarder för vad man kan förvänta sig av en installationstestare. Combitest 425 är världens första installationstestare med färgtouchskärm, som gör navigation, test och namngivning av mätningar samt kommentarskrivning till en lek.

Combitest 425 är klar för framtiden och har både test av typ A, AC och B jordfelsbrytare, inbyggda säkringstabeller, kontroll av I2t energigenomsläpp, möjlighet till direkt namngivning av tester, förinställd autosekvens, 6mA JFB test speciellt för EVSE laddstationer för elbilar samt kommunikation via Wifi.

Dessutom kan Combitest 425 med hjälp av HT96U strömtång (tillbehör) mäta ström och läckström samt användas som en energianalysator men mätning av ström, spänning, energi, effekt (1-fas, balanserad 3-fas), cos phi samt övertoner upp till den 25:e. Dessutom kan man ansluta prober för lux- samt temperatur- och fuktmätning (tillbehör).

Med sin kompakta storlek och stora färgdisplay, är Combitest 425 perfekt för snabb och enkel test enligt svensk standard. Elma Combitest 425 bjuder på många spännande möjligheter, bl.a. en mycket användarvänlig hjälpmeny med smarta anslutningsdiagram direkt på displayen. Instrumentet klarar alla nödvändiga mätningar, bl.a:

– Lågohmsmätning med 200mA – för mätning på skyddsledare och potentialutjämningsledare.
- Isolationstest 50, 100, 250, 500 och 1000V – för mätning av isolationsresistans.
– Loop-/slingimpedans fas/fas, fas/noll och fas/jord, med direkt visning i ohm och beräkning av kortslutningsström i A och kA. För bestämning av Ik min och Ik max.
– Med adapter IMP 57 kan man mäta låga impedanser i mΩ och höga kortslutningsnivåer upp till 100kA
– Testar alla typer av jordfelsbrytare, typ A, B, AC och selektive, 0/180° och visar direkt utlösningstid, utlösningsström, Ub/beröringsspänning och jordmotstånd.
– 2-poligt övergångsmotstånd till jord.
– Mäter spänning, frekvens samt fasföljd.
– Minne för 999 mätningar, med namngivning direkt på touchskärmen.
– Svensk programvara med exportmöjligheter till t.ex. Excel.
– Wifi för extra enkel kommunikation med PC, smartphone & tablet.
– Möjlighet för anslutning av temperatur-, fukt- och lux-prob (tillbehör)

- Högprecisionsmätning med bortkalibrering av både testledningar och schuckokontakt vid både kontinuitets- och kortslutningsströmsmätning.Combitest 425 levereras inkl. väska, 3 st testledningar, 3 st testpinnar, testledning
med Schuko-kontakt, 3 st krokodilklämmor, 1 st batteriladdare, 6 st uppladdningsbara batterier, manual och programvara.
Exklusive pc-kabel då det är wifi inbyggt. Dock så går denna artikel att köpa som tillbehör.
Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 300V.

Läs mer

Combitest 425

EAN 5706445500734

E-NR 4200953

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

15 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Elma Instrumentset 24 m. Combitest 422/EVSE-200

Med detta sätt är du redo att testa installationer av ladduttag för elbilar:

Combitest 422 utför alla installationstester utan färgrika menyer och andra krusiduller: isolationstest, Ikmin, JFB typ B, 6 mA DC-övervakning, osv.

EVSE-200 simulerar anslutning av en bil till ladduttaget, möjliggör mätning och verifikation av ladduttag.

Combitest 422 ansluts enkelt till EVSE-200 med vanliga testledningar som naturligtvis följer med.


Läs mer

Elma Instrumentset 24 m. Combitest 422/EVSE-200

EAN 5706445500826

E-NR 4202846

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

15 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Elma Macrotest G3

Elma Macrotest G3 sätter helt nya standarder för vad man kan förvänta av en installationstestare. Macrotest G3 är världens första installationstestare med färgtouchskärm, som gör navigering, test och namngivning av mätningar samt kommentarskrivning till en lek.

Elma Macrotest G3 är klar för framtiden och har både test av typ A, AC och B jordfelsbrytare, inbyggda säkringstabeller, kontroll av I2t energigenomsläpp,möjlighet till direkt namngivning, förinställd autosekvens, 6mA JFB test speciellt för EVSE laddstationer för elbilar samt kommunikation via inbyggd Wifi.

Dessutom kan Macrotest G3 med hjälp av HT96U strömtång (tillbehör) mäta ström och läckström samt användas som en energianalysator men mätning av ström, spänning, energi, effekt (1-fas, balanserad 3-fas), cos phi samt övertoner upp till den 25:e. Dessutom kan man ansluta prober för lux- samt temperatur- och fuktmätning (tillbehör).

Med sin kompakta storlek och stora färgdisplay är Elma Macrotest G3 perfekt till snabb och enkel installationstest enligt svensk standard. Elma Macrotest G3 erbjuder många spännande möjligheter, bl a en mycket användarvänlig hjälpmeny med anslutningsdiagram direkt på displayen. Instrumentet klarar alla nödvändiga mätningar, bl a:


– Lågohmsmätning med 200mA – för mätning på skyddsledare.
– Isolationstest 50, 100, 250, 500 och 1000V – för mätning av isolationsresistans.
– Loop/slingimpedans fas/fas, fas/noll och fas/jord, med direkt visning i ohm och beräkning av kortslutningsström i A och kA. För bestämning av Ik min och Ik max.
– Med adapter IMP 57 kan man mäta låga impedanser i mA och höga kortslutningsnivåer upp till 100kA
– Testar alla typer av jordfelsbrytare, typ A, B, AC och selektiva, 0/180° och visar direkt utlösningstid, utlösningsström, Ub/beröringsspänning och jordmotstånd.
– Övergångsmotstånd till jord 2-poligt utan spett och 3-poligt med referensspett (inkl.).
– Jordmotstång/ledningsförmåga 4-poligt med 4 spett (inkl.).
– Mäter spänning, frekvens samt fasföljd.
– Minne för 999 mätningar, med namngivning direkt på touchskärmen.
– Optisk USB-port för PC-kommunikation. Svensk programvara med möjlighet att exportera till Excel.
– WiFi för extra enkel kommunikation med PC, smartphone och tablet.
– Möjlighet att ansluta temperatur-, fukt- och luxprob (tillbehör).

- Högprecisionsmätning med bortkalibrering av både testledningar och schuckokontakt vid både kontinuitets- och kortslutningsströmsmätning.


Elma Macrotest G3 levereras inkl. väska, 4st testledningar, testledning
med Schuko-kontakt, 4st testpinnar, 4st krokodilklämmor, 4st jordspett, ledningar för jordspett, laddare, 6 st uppladdningsbara batterier, manual, svensk programvara samt PC-kabel. Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 300V.

Läs mer

Elma Macrotest G3

EAN 8033772798945

E-NR 4200646

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

18 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Metrel MI3152 Eurotest XC

Eurotest XC "AUTO-TEST" revolutionerar tidsåtgången när man utför testerna enligt installationsreglerna. Aldrig har det varit snabbare att testa, mäta och dokumentera.

Funktioner: Spänning och frekvens. Kortslutningsström, loopimpedans; fas-noll, fas-jord och fas-fas. Testar alla typer av jordfelsbrytare - typ AC, A, B, B+ & F samt utlösningstid och utlösningsström med smart rampfunktion. Lågohm 7 och 200mA-test på skyddsledare. Isolationstest med 50 - 1000VDC testspänning. 2- och 3-poligt övergångsmotstånd till jord. Specifikt jordmotstånd med ro-adapter (extra tillbehör). Jordmotståndsmätning med 2 tänger (extra tillbehör). Fasföljdsvisning. TRMS läckströms- och strömmätning (extra tillbehör). First Fault läckströmsmätning och indikativ motståndsmätning (IT-system). Minne med unik möjlighet att bygga upp en mappstruktur. Namngivning av mappar/mätningar direkt på skärmen hos kund. Svensk Windowsprogramvara för snabb och enkel dokumentation med möjlighet att redigera och göra egna kommentarer. Svensk hjälpfunktion som visar anslutningsdiagram direkt på skärmen.

Automatiskt test och godkännande - På Eurotest XC väljer du enkelt vilket test eller testsekvens som skall köras. Anslut instrumentet och tryck på start. Härefter utförs alla mätningar automatiskt. Eurotest XC är förprogrammerad med alla gängse gränsvärden, och efter avslutat test, visas det på displayen om mätningen är godkänd eller icke godkänd utifrån kraven i installationsreglerna - sparar mycket tid vid test av många likadana installationer.

Inbyggda säkringstabeller - Nu är det slut med att behöva ta fram pärmen med säkringskurvorna efter test av installationen. Eurotest XC har inbyggda säkringstabeller som automatiskt jämför kortslutningsmätningen med brytprofilen för den valda säkringskaraktäristiken och sedan godkänns eller underkänns mätningen.

Ny enkel navigation och dokumentation - Med sin stora, klara färgtouchskärm får du snabbt överblick - både över tester och sparade resultat. Man navigerar enkelt, antingen direkt med ett tryck på skärmen, eller med den intuitiva tastaturen. Som den enda på marknaden erbjuder Eurotest möjligheten att bygga och redigera en full installationsstruktur direkt på instrumentet.

Med aMESM för Android (tillbehör 4201811) kan du via Bluetooth bygga installationsstrukturer och överföra data från din testare. Du kan också ta bilder, video och ljudsekvenser och knyta dem till specifika mätningar. Den kompletta mätrapporten med all dokumentation kan skickas från din smartphone/tablet. Installationstestaren behöver alltså inte komma hem till firman för att tömmas på data, allt kan göras trådlöst ute i fält.

Uppfyller bl.a EN 61557 och IEC 61010-1 Kat III 600V och Kat IV 300V.

Levereras i en väska inklusive 6 st uppladdningsbara batterier, laddare, universalkabel A1011, 3 st krokodilklämmor, 3 st testpinnar, testledning med Schuko-kontakt, nackrem, manual, USB-kabel samt svensk Windowsprogramvara (ES Manager standard).

Läs mer

Metrel MI3152 Eurotest XC

EAN 3831063424512

E-NR 4201442

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

21 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Elma Instrument väska 21 m. Combitest 422/30m/EVSE-200

Det stora EVSE-installationssetet levererat i en praktisk och hård väska:

Combitest 422 är den kända installationstestaren, som utför alla installationstester utan färgrika menyer och andra krusiduller: isolationstest, Ikmin, JFB typ B, 6 mA DC-övervakning, osv.

EVSE-200 simulerar anslutning av en bil till ladduttag, och möjliggör mätning och verifikation av ladduttag.

Elma 6100EVSE är inte bara en True RMS-multimeter, den kan också anslutas till EVSE-200 och användas till att läsa CP- och PP-signaler från ladduttaget.

B-Reel 30m är ett tillbehör som används för att kontrollera skyddsledaarens kontinuitet tillsammans med installationstestaren.

Elma Easy-ISO – också känd som bläckfisken – är dina extra händer: magneterna passar perfekt på t.ex. JFB, och är perfekt för isolationstest.

 

Läs mer

Elma Instrument väska 21 m. Combitest 422/30m/EVSE-200

EAN 5706445500819

E-NR 4202845

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

21 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Elma Instrument set nr.25 - Metrel Eurotest XC/EVSE-200

Med detta kit bestående av Metrel MI3152 Eurotest XC och Elma EVSE-200 har testning, verifiering och dokumentation av laddboxens installation aldrig varit enklare:
Anslut EVSE-200 till MI3152 med testkablar, sätt EVSE-200 i laddboxen och verifiering av installationen kan nu göras som på vilket annat uttag som helst. Kom ihåg att vissa laddare måste låsas upp via app eller bricka.
Vissa laddboxar har inbyggd jordfelsbrytare medan andra har lämnat detta till installatören. För att testa jordfelsbrytaren korrekt är det nödvändigt att veta vilken typ av jordfelsbrytare laddboxen är utrustad med.

• Om laddboxen har en inbyggd JFB typ A eller B rekommenderar vi ett JFB-test på laddboxen via EVSE-200.
• Om laddboxen har inbyggt 6 mA DC-skydd rekommenderar vi att detta testas via EVSE-200, medan jordfelsbrytaren testas i centralen.
• Om laddaren inte har någon inbyggd jordfelsbrytare görs ett JFB-test i centralen.

Oavsett typ av jordfelsbrytare är Metrel AutoSequence ett kraftfullt verktyg för korrekt JFB-testning.

Efter färdigt test kommer MI3152:s oöverträffade minnesstruktur och dokumentationsmjukvara in i bilden. I installationstestarens inbyggda minnesstruktur sparas och namnges mätresultat enkelt, till exempel ärendenummer eller kundadress. Därefter överförs mätningar till Metrel ES Manager och rapporten skrivs ut eller sparas som .pdf med ett enda klick. Vid användning av Metrels aMESM android app överförs mätresultat via bluetooth till telefonen och rapporten kan vidarebefordras via e-post eller bekvämt sparas som .pdf. Då är dokumentationen under kontroll!

Läs mer

Elma Instrument set nr.25 - Metrel Eurotest XC/EVSE-200

EAN 5706445481507

E-NR 4203645

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

24 195,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Metrel MI3155 Eurotest XDe

Eurotest XDe med både förinställd och att du kan bygga din egen ”AUTO-sekvens”  så revolutioneras tidsåtgången vid utförandet av dom vanligaste testerna. Aldrig har det varit snabbare att testa, mäta och dokumentera med ett tryck på en knapp. Eurotest XDe MI3155 hardware utmärker sig bl.a. vid mätning av nätimpedans/kortslutningsström med extra hög testström, högprecisionsmotståndsmätning, extremt lång batteritid och test av i stort sätt alla installationstyper inkl. tex. EVSE elbilsladdstolpar (tillbehör).

FUNKTIONER: Spänning och frekvens // Kortslutningsström, loopimpedans med hela 20A testström; fas-noll, fas-jord och fas-fas // Tester alla typer av jordfelsbrytare, typ AC, A, B, B+, F, MI RCD, EC RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-K, utlösningstid och utlösningsström med rampfunktion // Lågohm 7mA och högprecision 4 ledare 200mA test, tex. kontinuitetsmätning // Isolationstest från 50 till 1000V provspänning // 2-och 3-pol övergångsmotstånd till jord // Specifik jordmotstånd med ro adapter (Tilbehör) // Jordmotståndsmätning med 2 tänger (Tilbehör) // Fasföljdsvisning // TRMS läck- och strömmätning (Tilbehör) // First Fault läckströmsmätning och indikativ motståndsmätning (IT-system) // Minne med unik möjlighet för uppbyggande av struktur // Namngivning av mappar/mätningar direkt på skärmen hos kunden // Svensk Windows software för snabb och enkel dokumentation med möjligheter till att redigera och skriva egna kommentarer (Tillbehör: Advanced ES Manager) // Svensk hjälpfunktion som visar anslutningsdiagram direkt på skärmen.

Automatisk test och godkännande – På Eurotest XDe väljer du lätt vilken test eller testsekvens som skall utföras, anslut instrumentet och tryck på start. Därefter utförs alla mätningar automatisk. Eurotest XDe är förprogrammerad med alla gängse gränsvärden och efter testet angives det på displayen om mätning är godkänd eller inte enligt gällande standard. Du kan också själv bygga dina testsekvenser helt efter eget behov (AUTO-sekvens), vilket sparar massor med tid vid många installationer och mätningar.

Indbyggd säkringstabell – Nu är det slut med att du måste hem och se på säkringskurvor efter test av installationen. Eurotest XDe har indbyggd säkringstabell som automatisk sammanställer kortslutningsmätningen med den valda säkringskarakteristik. Därefter godkännes eller underkännes mätningen.

Ny lätt navigation och dokumentation – Med sin stora, klara färgtouchskärm får du snabbt en överblick, både över tester och sparade resultat. Det navigeras lätt, antingen direkt vid tryck på skärmen eller med den intuitiva tastatur. Som den enda på marknaden erbjuder Eurotest XDe möjlighet att bygga och redigera full installationsstruktur, både via softwaren och direkt på instrumentet. Fullt virtuel tastatur, gör det möjligt att namnge alla mätningar ute hos kunden direkt i instrumentet. På samma sätt så kan kundnamn, adress, jobbnr m.m. skrivas direkt i instrumentet.

Med aMESM (Tilbehör) för Android kan du via Bluetooth bygga upp installationsstrukturer och överföra sparade mätningar från din XDe. Du kan också lägga upp bilder, videos och ljudsekvenser och knyta dom till specifika mätningar. Den kompletta mätrapporten med all dokumentation kan sändas från din smartphone/tablet. Installationstestaren behöver alltså inte tas hem till firman och bli ”tömd”på data där, det hela kan göras via Bluetooth.

Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och KAT IV 300V.

Levereras i en väska inkl. uppladdningsbart batteri, laddare, nackrem, universalkabel A1011, testledning med Schuko-kontakt, 3 st krokodillklämmor, 4 st testpinnar och manual, samt USB kabel och Svensk programvara ES Manager.

Läs mer

Metrel MI3155 Eurotest XDe

EAN 3831063429708

E-NR 4202058

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

24 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Combitest 425EV installationstestare med EV-adapter

Combitest 425EV sätter helt nya standarder för vad man kan förvänta av en installationstestare för installationstest, också av framtidens installationer med bl.a. laddutrustning till elbiler, EVSE. Combitest 425EV installationstestare med färgtouchskärm, som gör navigation, test och namngivning av mätningar samt kommentarskrivning till en lek. Uppfyller kraven i EN 61557 och installationsreglerna.

EV-modellen levereras med HT PV-100 adapter samt autotest av EVSE laddutrustning till elbilar. När du använder HT EV-100 EVSE-adapter med t.ex. Combitest 425EV, kontrollerer du enkelt och snabbt elektrisk säkerhet och funktionalitet på EVSE laddutrustning. Adaptern levereras med standard typ 2 stickpropp, och med enkla inställningar med vred på adaptern simulerar och väljer man lätt både PP och CP, ventilerad och icke ventilerad status. Utgång för avläsning av CP-signal med visarstatus för PWM (pulsbreddmodulerade) signaler. HT EV-100 kan dessutom användas för manuell test som universaladapter. Adaptern levereras klar för användning i en väska med CP signalkabel.

Combitest 425EV är klar för framtiden och har både test av typ B JFB och 6mA EVSE, inbyggda säkringstabeller, kontroll av I2t energigenomsläpp, möjlighet för direkt namngivning av tester, förinstallerade autosekvenser, 6mA JFB-test speciellt för EVSE laddutrustning för elbilar samt kommunikation via Wifi.

Dessutom kan instrumentet genom anslutning av en HT96U strömtång (tillbehör) mäta ström och läckström samt användas som energianalysator med mätning av ström, spänning, energi, effekt (1-fas, balanserad 3-fas), COS phi samt övertoner upp till den 25. Dessutom kan prober för ljus- samt temperatur och futmätning köpas till.

Med sin kompakta storlek och stora färgdisplay, är Combitest 425 perfekt för snabb och enkel test enligt installationsreglerna. Elma Combitest 425EV bjuder på många spännande möjligheter, bl.a. en mycket användarvänlig hjälpmeny med smarta anslutningsdiagram direkt på displayen. Instrumentet klarar alla nödvändiga mätningar, bl.a:

– Lågohmsmätning med 200mA – för mätning på skyddsledare.
– Isolationstest 50, 100, 250, 500 och 1000V – för mätning av isolationsresistans.
– Loop-/slingimpedans fas/fas, fas/noll och fas/jord, med direkt visning i ohm och beräkning av kortslutningsström i A och kA. För att bestämma Ik min och Ik max.
– Med adaptern IMP 57 (tillbehör) kan man mäta låga impedanser i mΩ och höga kortslutningsnivåer upp till 100kA
– Testar alla typer av JFB, typ A, B, AC och selektiva, 0/180° och visar direkt frånkopplingstid, frånkopplingsström, Ub/beröringsspänning och jordmotstånd.
– 2-polig övergångsresistans till jord.
– Direkt mätning av spänningsfall
– Mäter spänning, frekvens samt fasföljd.
– Minne för 999 mätningar, med namngivning direkt på touchskärmen.
– Optisk USB-port för PC-kommunikation (tillbehör). Svensk programvara med exportmöjlighet till bl.a Excel.
– Inbyggd WiFi för extra enkel kommunikation med PC, smartphone & tablet.
– Möjlighet att ansluta temperatur-, fugt- och lux-prober.
– Högprecisionsmätning med bortkalibrering av testledningar/stickpropp i både kontinuitets- och kortslutningsmätning.

Combitest 425EV levereras inkl. väsk, EV-100 adapter, testledningar, krokodilklämmor, manual, svensk programvara och WiFi. Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 300V.

Läs mer

Combitest 425EV installationstestare med EV-adapter

EAN 5706445500802

E-NR 4202637

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

24 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
HT GSC60 installations- och energitestare

Komplett installationstest, avancerad jordmotståndsmätning och äkta energianalys. Allt sammanbundet med ett läckert interface via en tydlig färgtouchskärm. Lägg till WiFi-kommunikation och betjäning via Android- eller iOS-telefoner/tablets och gratis lagringsplats i molnet, så har du GSC60.

HT GSC60 sätter helt nye standarder för vad man kan förvänta sig, både av sin installationstestare och sin energianalysator. HT GSC60 är världens första, kompletta installationstestare och energianalysator med färgtouchskärm, som gör navigation, test och namngivning av mätningar samt kommentarskrivning till en lek.

Betjäning och interface:

GSC60 erbjuder möjlighet att skriva kommentarer till sparade tester direkt på den stora färgtouchskärmen. Kommunikation via inbyggt WiFi med telefon eller tablet (Android och iOS) gör det möjligt att se mätningar online, zooma i kurvor och grafer, spara skärmbilder, ställa in energiloggningar osv. Dessutom kan mätningar sparas i molnet och strax därefter öppnas hemifrån kontoret. Det är inte nödvändigt att behöva åka hem och tömma minnet på kontoret med HT GSC60. Det gör också att kunden kan ta emot sin mätrapport kort tid efter avslutad mätning.

Med sin kompakta storlek och stora display är HT GSC60 perfekt för snabbt och enkelt test enligt gällande standarder, och om du inte riktigt kommer ihåg, hjälper dig smarta anslutningsdiagram direkt på displayen snabbt vidare.

Installationstest:

HT GSC60 är klar för framtiden och har både test av typ B jordfelsbrytare, inbyggda säkringstabeller och kontroll av I2t energigenomsläpp.

– Lågohmsmätning med 200mA – för mätning på skyddsledare.
– Isolationstest 50, 100, 250, 500 och 1000V – för mätning av isolationsresistans.
– Loop-/slingimpedans fas/fas, fas/noll och fas/jord, med direkt visning i ohm och beräkning av kortslutningsströmmen i A och kA. För bestämning av Ik min och Ik max.
– Med adaptern IMP 57 kan man mäta låga impedanser i mΩ och höga kortslutningsnivåer upp till 100kA
– Testar alla typer av JFB, typ A, B, AC och selektiva, 0/180° och visar direkt frånkopplingstid, utlösningsström, Ub/beröringsspänning och jordmotstånd.
– Övergångsmotstånd till jord, 2-poligt utan spett och 3-poligt med referensspett (inkl.).
– Jordmotstånd/ledningsförmåga 4-poligt med 4 spett (inkl.).
– Mäter spänning, frekvens samt fasföljd.
– Minne för 999 mätningar, med kommentarer direkt på touchskärmen.
– Optisk USB-port för PC-kommunikation. Svensk programvara med exportmöjligheter till bl.a. Excel.
– WiFi för extra smidig kommunikation med PC, smartphone & tablet.
– Möjlighet att ansluta temperatur-, fukt- och lux-prob.

Energianalys:

HT GSC60 ger helt nya möjligheter att övervaka spänning och utföra professionell energianalys. Som något helt nytt, kan analysatorn programmeras och läsas av via WiFi på tablet eller smartphone.

HT GSC60 är en spännings- och effektkvalitetsanalysator, som kan användas till olika uppdrag för generell loggning av förbrukning samt felsökning. Denna model gör det möjligt att logga 632 parametrar samtidigt i upp till månader åt gången med valfritt intervall. Instrumentet kan mäta och lagra True RMS-värdden för både spänning och ström, kW, kVAr, kVA, Power Factor, övertoner – och mäter självklart med 4 strömtänger, så nollströmmen också kan övervakas.

HT GSC60 kan fritt ställas in till att mäta på olika matningssystem. Utöver TRMS-värden, kan instrumentet även logga spänningskvalitet såsom övertonspåverkan upp till den 49:e övertonen, obalans, spänningsförändringar, -dalar osv. Analysatorn kan mäta många spänningskvalitetsmässiga parametrar, som i efterhand kan analyseras i enlighet med normen EN50160 för spänningskvalitet.

Alla data lagras i det interna minnet och kan överföras till en PC med hjälp av ett medföljande USB-interface eller WiFi – och kan i efterhand analyseras och dokumenteras på den medföljande programvaran. Det är också möjligt att kommunicera trådlöst med en Android- eller iOS-enhet där alla data kan ses, och det är möjligt att med multimeterfunktionen, se live data samtidigt som man loggar.

Generella egenskaper:

– Optisk USB port för PC kommunikation.
- Svensk software med export möjlighet för tex. Excel och PDF.
– Wifi för en extra kommunikation med PC, smartphone & tablet med en gratis App.
– Möjlighet för anslutning av temperatur-, fukt- och lux prober.

Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 300V, KAT III 350V (600V mellan ingångarna-Fas) och leveras komplett i väska med 6 st uppladdningsbara batterier, laddare, 4 st testpinnar och 1 st ledningsset för jordmotståndsmätning (4 st spett (25cm), 4 st ledningar, blå 25m, röd 20m, grön & svart 4,5m), 1 st testprob PR400, 4 st flexibla strömtänger HTFLEX33e(5-3000A AC), 4 st testsladdar, 4 st krokodilklämmor, Svensk software, USB kabel, kalibreringscertifikat samt manual.

Läs mer

HT GSC60 installations- och energitestare

EAN 5706445500765

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

48 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
HT Equitest 10A Kontinuitetstestare

Med HT Equitest är det nu möjligt att genomföra kontinuitetstester av skyddsledare och anslutningar med 10A.

HT Equitest används via app eller ansluts till installationstestare (t.ex. Combitest 422 eller Combitest 425) med en optisk kabel.
Observera att HT Equitest måste kopplas till både installationstestare och ett 230V-uttag.

Läs mer

HT Equitest 10A Kontinuitetstestare

EAN 8052870673374

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

15 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer

Här presenterar vi vårt stora program av installationstestare. SS 436 40 00 ställer krav på mätning och kontroll av en rad parametrar som dessutom skall dokumenteras.

De viktigaste mätfunktionerna är isolationstest, jordmotståndsmätning, test av jordfelsbrytare, test av potentialutjämningar, test av skyddskretsar, loopimpedansmätning, loop test samt kortslutningsströmmätning. Du kan hitta kombiinstrument som uppfyller alla krav i ett instrument. Några av installationstestarna  har också inbyggda säkringstabeller och test av jordfelsbrytare typ B.

Med den svenska programvaran blir dokumentation sedan enkel. Om du vill ha en genomgång på din installationstestare, kontakta då Elma Instruments.